RIKILT zoekt akkerbouwers voor onderzoek naar mycotoxinen in graan

Nieuws

RIKILT zoekt akkerbouwers voor onderzoek naar mycotoxinen in graan

Gepubliceerd op
15 juni 2018

De bodemschimmel fusarium kan granen met gifstoffen besmetten, ‘mycotoxinen’. Om zulke besmetting correct te voorspellen gaat onderzoeksinstituut RIKILT van Wageningen University & Research samen met akkerbouwers meerjarig onderzoek doen. Telers kunnen zich daarvoor nog steeds aanmelden.

RIKILT heeft een model opgesteld dat op basis van landbouwkundige gegevens en lokale weersomstandigheden op tijd besmettingen door fusarium voorspelt. Om het model te testen en verder te ontwikkelen, is het onderzoeksinstituut nog op zoek naar telers die willen helpen.

Onderzoek naar mycotoxinen

Specifiek zoekt RIKILT nog akkerbouwers die dit jaar wintertarwe of zomergerst telen. De telers moeten dan teeltgegeven anoniem vastleggen en monsters nemen van hun tarwe- of gerstkorrels. Die worden geanalyseerd op besmetting met mycotoxinen. Op basis daarvan kunnen onderzoekers het model verder verbeteren – en voor het bedrijf levert het wellicht nog interessante inzichten op. Alle gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk verwerkt.

Voorspellingen voedselveiligheid

Mycotoxinen, natuurlijke gifstoffen afkomstig van schimmels, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, doordat ze in voer of voedsel terecht kunnen komen. Sommige schimmels, zoals fusarium, besmetten planten tijdens de groei, en andere bijvoorbeeld tijdens de opslag van geoogste of bewerkte producten.

Zo kan schimmelgifstof aflatoxine B1 in maïs groeien. In opdracht van de Europese voedselautoriteit onderzocht RIKILT eerder hoe mondiale temperatuurstijging de risico’s op deze mycotoxine zou beïnvloeden. Onderzoekers gaven toen aan dat de voedselveiligheid al in gevaar komt bij een temperatuurstijging van 2 °C.