Nieuws

Raad van bestuur Wageningen University & Research benoemt Josephine van Zeben tot nieuwe leerstoelhouder LAW Groep

Gepubliceerd op
12 augustus 2019

De raad van bestuur heeft dr.mr. Josephine van Zeben benoemd tot nieuwe leerstoelhouder van de LAW groep aan Wageningen University & Research. De benoeming geldt per 1 oktober 2019.

Prof.dr.mr. J.A.W. (Josephine) van Zeben (Leiden, 1984) behaalde haar BA in Social Sciences aan het University College Utrecht, waarvan een deel aan de Universiteit van Bologna. Daarna zette zij haar opleiding voort aan de University of Edinburgh (LLB in Scots Law) en aan de Universiteit van Amsterdam (LLM in Europees Privaatrecht). In 2012 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op een studie aan het Amsterdam Centre for Law and Economics en het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability. Een deel van haar promotie-onderzoek is uitgevoerd aan de School of Law van New York University waar zij in 2010 en 2011 als Hauser Scholar aan verbonden was. Tenslotte heeft Van Zeben na haar promotie een masterstudie (LLM) aan de Harvard Law School van Harvard University afgerond. Bij haar aanstelling aan de Universiteit van Oxford in 2014, ontving van Zeben een MA van deze Universiteit.

Tussen 2012 en 2014 werkte van Zeben voor het Amsterdam Centre for European Law & Governance van de Universiteit van Amsterdam en was zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Ostrom Workshop, Indiana University Bloomington, in de Verenigde Staten. Ook is zij vanaf 2012 als docent verbonden aan de ETH Z├╝rich. Sinds 2014, is zij werkzaam als Fellow (universitair hoofddocent) in publiekrecht en Europees recht aan Worcester College van de University of Oxford.

Prof. van Zeben heeft zitting in redacties van wetenschappelijke vakbladen, zoals Transnational Environmental Law, the Croatian Yearbook of European Law and Policy, and Istituzioni del Federalismo en is bestuurslid van diverse gremia, zoals de Society for Environmental Law and Economics en de International Environmental Law Interest Group van de European Society of International Law.

In haar onderzoek als hoogleraar richt prof. van Zeben zich op de regulering van milieuvraagstukken door publieke en private partijen die zich in verschillende jurisdicties bevinden. Vanzelfsprekend heeft dit onderzoek een internationaal karakter, met nadruk op ontwikkelingen in de Europese Unie. Haar onderzoek zal, samen met de gecombineerde expertise van de leerstoelgroep, het onderzoek ondersteunen naar belangrijke sociale vraagstukken waar Wageningen University & Research bij betrokken is.