Raoul Bino benoemd in topteam Agri & Food

Persbericht

Raoul Bino benoemd in topteam Agri & Food

Gepubliceerd op
31 augustus 2015

Het topteam van de topsector Agri & Food wordt per 1 september 2015 versterkt met Raoul Bino, algemeen directeur van de Agrotechology & Food Sciences Group van Wageningen UR (University & Research centre). Bino geeft hiermee invulling aan de rol van de kennisinstellingen binnen de topsector.

Prof.dr. Raoul Bino (1957) is sinds 2010 algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) van Wageningen UR. Van 2005 tot 2009 was hij bij Wageningen UR algemeen directeur van de Plant Sciences Group (PSG) en daarvoor actief als wetenschappelijk onderzoeker. Bino is tevens buitengewoon hoogleraar Metabolomics aan Wageningen University en lid van meerdere internationale wetenschappelijke gremia. Hij wordt wereldwijd gezien als autoriteit op het gebied van innovaties in gezond voedsel, duurzame versketens en biobased productie. Bino volgt in de topsector Agri & Food Martin Kropff op, die een functie heeft aanvaard in het buitenland.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het topteam is blij dat Bino het topteam komt versterken. “Binnen de gouden driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid vervullen de kennisinstellingen een cruciale rol. Deze samenwerking is van oudsher al hecht en dankzij een sterke kennisbasis heeft de sector wereldwijd een toonaangevende positie in kunnen nemen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Het is voor ons allemaal dan ook van het grootste belang om deze ingeslagen weg blijvend te versterken. Raoul Bino kan daar met zijn grote kennis en brede netwerk een belangrijke rol in spelen.“

Topsectorenbeleid

Het topsectoren beleid van de overheid heeft als doel de sectoren die toonaangevend zijn voor welvaart en welzijn in Nederland verder te versterken. Nederland is een wereldspeler als het gaat om agri & food en genereert jaarlijks ruim 42 miljard euro aan toegevoegde waarde en meer dan 80 miljard euro aan export. Het is de grootste maaksector van ons land, levert een bijdrage van 10% aan het nationaal inkomen en zorgt voor 10% van de werkgelegenheid.

Internationaal onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld met het meest gezonde, gevarieerde en betaalbare dieet. De topsector Agri & Food heeft als ambitie de sector verder te versterken, de Nederlandse economie en werkgelegenheid te laten groeien, een gezonde levensstijl te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid in de wereld. Een wereld waarin de komende 40 jaar meer voedsel nodig is dan in de afgelopen 4000 jaar.

Topteam Agri & Food

Het topteam Agri & Food bestaat, naast Aalt Dijkhuizen als voorzitter, uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid:

  • Joris Baecke, akkerbouwer, tevens bestuurder LTO Nederland
  • Piet Boer, melkveehouder, voorzitter Raad van Commissarissen Friesland Campina
  • Marit van Egmond, directielid Albert Heijn, Albert Heijn is tevens lid van het CBL
  • Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank
  • Jan van Rijsingen, ondernemer, vertegenwoordiger MKB Food
  • Robert Smith, CEO Cosun, tevens bestuurslid FNLI
  • Raoul Bino, algemeen directeur AFSG, Wageningen UR
  • Hans Hoogeveen, DG Agro, Ministerie van Economische Zaken.