gerbera, groeimodel,geavanceerde_teelt_en_productiesystemen

Nieuws

Rapport Groeimodel Gerbera verschenen

Gepubliceerd op
4 september 2014

Eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera

Rapport door:
Pieter de Visser, Frank van der Helm, Fokke Buwalda, Peter Lagas

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een groeimodel voor snijgerbera. Voor deze ontwikkeling zijn een literatuurstudie, een teeltproef en de feitelijke modellenbouw verricht. Op basis van de eerder reeds gerapporteerde literatuurstudie bleek dat er kennis ontbrak over de gewasrespons op daglengte en verder experimenteel onderzoek nodig was.

Er is een teeltproef uitgevoerd, gedurende 1 jaar met 3 verschillende daglengten, waarbij de klimaatomstandigheden tussen de behandelingen verder gelijk waren. Hierbij is de gewasreactie ten aanzien van bloemproductie en -kwaliteit van de cultivars Kimsey en Heatwave onderzocht. De gemeten bloemproductie is bij Kimsey gelijk bij daglengten van 11.5 en 14 uur en is hoger bij 9 uur, bij Heatwave is er geen productieverschil tussen de 3 daglengten. Heatwave produceerde bij 14 uur wel zwaardere takken, terwijl bij Kimsey geen verschil in bloemeigenschappen tussen de daglengten is gemeten.

Invloed van pottemperatuur is ook onderzocht maar liet geen significante gewasrespons zien. De daglengte respons is vervolgens in het groeimodel verwerkt. Het model kon verder gevoed worden met vele data uit eerdere teeltproeven binnen de gerberasector, en met gewasregistraties binnen dit project uitgevoerd door de betrokken gerberakwekers. Het model is vervolgens getoetst ten aanzien van de gewasreactie op wijziging van klimaatcondities zoals in de teeltpraktijk te verwachten zijn. Gemodelleerde gewasrespons op wijzigingen in lichtniveau, daglengte en CO2 is conform de metingen.

Met de kwekers en teeltadviseurs is een uitgebreide model interface ontwikkeld die de kweker de mogelijkheid biedt om bloemproductie en –kwaliteit te voorspellen van vele combinaties van klimaatcondities. Het model is momenteel geschikt voor 5 gerberarassen.

Het model kan online meerekenen met klimaat en productie registratie van een teelt door datakoppeling met letsgrow.com.

Het model is alleen beschikbaar voor Nederlandse gerberatelers. Als u belangstelling heeft kunt u per mail contact opnemen met Pieter de Visser, onder vermelding van naam, postadres en bedrijfsnaam. Dan zorgen wij voor installatie van het model.Financiers van het onderzoek: Productschap Tuinbouw en Ministerie van EZ


Meer informatie