Nieuws

Rapport technische en wetenschappelijke studies Schmallenbergvirus

Gepubliceerd op
29 juli 2014

De door de EU gefinancierde technische en wetenschappelijk studies van het Schmallenbergvirus (SBV) hebben veel wetenschappelijke informatie over diverse aspecten van het SBV opgeleverd.

Onlangs is het wetenschappelijke rapport gepubliceerd van deze studies die werden uitgevoerd door een vijflandenconsortium van veterinaire onderzoeksinstituten onder coördinatie van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) onderdeel van Wageningen UR.

Op basis van de technische en wetenschappelijke SBV-studies kan geconcludeerd worden dat SBV met name infecties veroorzaakt in herkauwers (zowel gehouden als in het wild levende). Runderen en schapen zijn waarschijnlijk de meest gevoelige diersoorten voor SBV-infecties.  SBV werd voor het eerst gezien in Europa, in 2011. Na de introductie verspreidde SBV zich snel in groepen dieren zonder antilichamen tegen SBV,  ook gedurende de hele winter. De herkomst van het virus blijft onbekend. Bepaalde knutten  (Palearctische culicoides) zijn de voornaamste vectoren van SBV.  Transovariale SBV-transmissie in knutten is niet waargenomen.

De toegenomen inzichten in SBV-aspecten en eraan verwante zaken laten ook zien dat er nog enkele belangrijke onderwerpen voor nadere studie in aanmerking moeten komen. Onder anderen het terug traceren van de herkomst van SBV en in relatie hiermee onderzoek naar de variaties in SBV-stammen. Een risicoanalyse naar de mogelijke introductieroutes kan nuttig zijn om in de toekomst nieuwe introducties te vermijden van virussen die vergelijkbaar zijn met het Schmallenbergvirus.

Deze wetenschappelijke studies aan “Schmallenberg” virus door een vijflanden consortium van veterinary onderzoeksinstituten, gecoöordineerd door CVI, werden uitgevoerd door

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Duitsland; Veterinary and Agrochemical Research Centre (VAR-CODA-CERVA), België; L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Frankrijk; Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA), Groot-Brittannië; CVI, Nederland.