Nieuws

Recreatief bezoek aan agrarisch gebied overtreft voor het eerst bezoek aan bossen

Gepubliceerd op
13 februari 2014

Voor het eerst overtrof het aantal mensen dat een recreatief bezoek bracht aan het agrarisch gebied het aantal dat een bezoek bracht aan bos. Dat blijkt uit een bewerking van Alterra van de gegevens uit het Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO). Het CVTO vraagt elke week 375 personen naar hun recreatie-activiteiten in de afgelopen week. Bossen en agrarische gebieden blijven de gebieden waar verreweg de meeste personen in Nederland in hun vrije tijd naar toe gaan.

Het percentage personen dat een bezoek bracht aan bossen bleef in 2012 nagenoeg gelijk aan 2010 met circa 13 procent. Het agrarisch gebied werd in 2012 door bijna 14 procent van de Nederlanders voor een recreatie-activiteit bezocht en stijgt hiermee met 12 procent ten opzichte van 2010. Nog niet eerder overtrof het percentage personen dat een bezoek bracht aan het agrarisch gebied het percentage personen dat een bezoek bracht aan de bossen.

Verschillende activiteiten per leeftijdsgroep

Sinds 2006 stijgt het percentage recreanten dat in hun vrije tijd het agrarisch gebied opzoekt. De stijging wordt vooral veroorzaakt door sportieve recreanten tussen de 25 en 40 jaar en 61 jaar en ouder. Wandelen, fietsen, wandelsport, joggen en wielrennen zijn de activiteiten die in het agrarisch gebied populairder zijn geworden. Recreanten van 61 jaar en ouder wandelen en fietsen relatief veel en doen meer aan wandelsport. Recreanten tussen de 25 en 40 jaar joggen en wielrennen relatief meer.

Bosbezoek vergrijst, want recreanten van 61 jaar en ouder laten de grootste stijging zien; een toename van 20 procent ten opzichte van 2010. Deze recreanten zijn wel actief, want fietsen en wandelsport worden in 2012 relatief meer dan andere activiteiten in het bos gedaan dan in 2010. Wandelen blijft echter ook in 2012 de meest favoriete bezigheid in het bos.

Meer bezoek aan parken, minder aan water

Het percentage personen dat een bezoek aan een natuurgebied heeft gemaakt is ook in 2012 weer gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk tot 5,5%. Bezoek aan zee bleek in 2012 het minst populair. Dit daalde tot net onder de 3%. Het percentage personen dat een bezoek bracht aan park, recreatiegebied en rivier-, plas- en meergebieden liet eveneens een daling zien. Parken en recreatiegebieden hadden in 2012 in absolute aantallen echter wel iets meer personen dan in 2010 en hebben dus mede geprofiteerd van de toename van personen in groene gebieden in absolute aantallen. De zee en watergebieden lieten ook in absolute aantallen een daling zien in 2012.

Bron: CVTO 2012-2013, bewerking Alterra
Bron: CVTO 2012-2013, bewerking Alterra


Lees meer in het Dossier: