Nieuws

Recreatiemodule in IKN-model maakt kosten recreatie in natuur en landschap inzichtelijk

Gepubliceerd op
17 maart 2016

Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben een Recreatiemodule ontwikkeld als onderdeel van het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN). Met de module kunnen de kosten van het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om recreatieve voorzieningen in natuurgebieden, stadsparken en agrarische gebieden.

Instrumentarium Kosten Natuurbeleid

Het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) is een model dat de kosten van natuurbeheer in kaart kan brengen. Het model is ontwikkeld voor het Planbureau voor de Leefomgeving dat het onder meer gebruikt om de kosten voor verschillende plannen van het natuurbeleid door te rekenen. Tot nu toe konden de kosten voor recreatie alleen globaal worden bepaald met IKN. De Recreatiemodule is toegevoegd om plannen specifieker te kunnen doorrekenen.

Voorzieningen

De module maakt onderscheid tussen drie typen recreatieve voorzieningen, te weten natuurwerken, kunstwerken en activiteiten. Verschillende kosten zijn opgenomen, onder andere aankoopkosten, inrichtingskosten en beheerkosten. De module bevat een theoretische onderbouwing.

Validatie

Het model is getoetst door middel van verificatie en een gevoeligheidsanalyse. Echter, door het ontbreken van kaarten met daarop aangeven de recreatieve voorzieningen, is het model nog niet gevalideerd.