Persbericht

Rector magnificus Martin Kropff verruilt functie voor topbaan in Mexico

Gepubliceerd op
26 februari 2015

Rector magnificus van Wageningen University, prof. dr. Martin J. Kropff is per 1 juni benoemd tot directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum CIMMYT in Mexico. Per die datum treedt prof. Kropff terug als lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

Het CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), gevestigd in Texcoco, Mexico, is het internationale topinstituut voor onderzoek, ontwikkeling en training ten behoeve van de verbetering van landbouwsystemen voor mais en tarwe, de twee belangrijkste landbouwgewassen ter wereld. CIMMYT is de grootste van de vijftien onderzoekscentra die deel uit maken van het internationale onderzoekconsortium voor landbouwkundig onderzoek CGIAR. CGIAR wijdt zich met haar onderzoeksprojecten aan het terugdringen van armoede en honger, het verbeteren van de gezondheid en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Martin Kropff is sinds 2005 lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van Wageningen University verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van Wageningen UR waarin studentenaantal groeide van 4.000 naar 10.000 studenten. Tegelijkertijd bleef de nummer één positie in onderwijskwaliteit gehandhaafd. De kwaliteit van het onderzoek is versterkt waardoor Wageningen UR nu wereldwijd een toppositie bekleedt. De impact van het onderzoek is aanzienlijk vergroot mede dankzij het concept van de gouden driehoek: de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In dat verband is Kropff wetenschappelijk boegbeeld van de topsector Agri & Food.

Voor zijn rectoraat was prof. Kropff onder meer algemeen directeur van de Plant Sciences Group van Wageningen UR en hoogleraar Crop and Weed Ecology. Hij studeerde biologie in Utrecht en promoveerde in Wageningen bij de gerenommeerde Wageningse hoogleraar Theoretische teeltkunde prof. dr. ir. C.T. de Wit, beide cum laude. Hij werkte na zijn promotie vier jaar op het International Rice Research Institute (IRRI) op de Filippijnen, een zusterinstituut van het CIMMYT.

De Raad van Toezicht van Wageningen UR zal op korte termijn de opvolgingsprocedure starten.