Nieuws

Reflecties op de veranderingen in de landbouw in China

Gepubliceerd op
27 januari 2016

Op donderdag 21 januari was er een goed bezocht seminar ter afscheid van dr Dinghuan Hu, Chief Representative van het Wageningen UR China Office. Het seminar was getiteld. Vier sprekers deelden hun mening met betrekking tot de veranderende Chinese markt.

Wageningen UR is al meer dan 20 jaar actief in China. Het spreekt vanzelf dat China snel is veranderd sinds 1980, maar niet iedereen beseft dat er een revolutionaire verandering plaats vindt in de Chinese agrarische sector. Dit biedt gouden kansen voor de Nederlandse agribusiness sector en Wageningen UR.

Dr. Dinghuan Hu - erkend expert op landbouwgebied in China, auteur van het boek ''Milk Stories from Grass to Glass: A Chinese Perspective'', en Chief Representative van het Wageningen UR China Office - deelde zijn inzichten en interpreteerde het onlangs gepubliceerde document van het getiteld 'Comprehensive implementation plan for deepening rural reform'. Volgens hem speelt de Chinese overheid een belangrijke en actieve rol in het stimuleren van de economische ontwikkeling, met name in de landbouw. Dit kan de economische ontwikkeling van China effectief bevorderen. China heeft behoefte aan technologieën en ‘brains’ onder andere van Wageningen UR. Er is een discrepantie tussen landbouwkundig onderzoek en de toepassing daarvan. Volgens Dr Dinghuan Hu is er in China geen toekomst zonder innovatie.

Foto-china1.jpg

Hij benadrukte dat innovatie de kern is van de nationale ontwikkeling. Modernisering en technologie van de landbouw in China is noodzakelijk om de grote 1,3 miljard Chinezen te voeden. Hij verklaarde dat de samenwerking is een must is voor China’s Landbouw. De uitdagingen zijn: de enorme vraag naar voedsel, schaarste van grondstoffen en energie, de vervuiling van lucht, water, bodem, etc. Xinmin Zhang gaf aan dat de mogelijkheid van wederzijdse uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en China groter zal zijn dan ooit tevoren. Er is een veelbelovend vooruitzicht en een enorm potentieel. Nederland is zeer succesvol in innovatie en landbouw, China is bezig met een inhaalslag.

Atze Schaap, Friesland Campina, sprak over ‘Een veranderende Chinese zuivelwereld en de mogelijkheid tot Sino-Nederlandse samenwerking’. China is een groeimarkt voor zuivelproducten. Hij voorspelt dat China veruit de grootste markt in de wereld voor zuivelproducten zal worden. Er is echter een gebrek aan vertrouwen van de consument in de lokale zuivelindustrie als gevolg van de vele voedselveiligheid schandalen. De totale productie is ontoereikend om aan de lokale vraag te voldoen. De Chinese melkproductie is versnipperd over kleine bedrijven: 77% van de bedrijven heeft minder dan 20 koeien. Nog steeds meer dan 1,5 miljoen bedrijven hebben minder dan 10 koeien. Er komen steeds meer coöperatieve boerderijen. Hij ziet een verschuiving naar grootschalige landbouw, maar nog steeds een beperkte groei van de melkproductie. Er is een groot potentieel en een geode basis voor groei en verbetering van de Chinese melkveehouderij. Sinds 2013 is er het (SDDDC). SDDDC streeft er naar Grass-to-Glass kwaliteit en voedselveiligheid expertise uit Nederland naar China te brengen.

Foto-china2.jpg

Hij merkte op dat de Chinese zuivelsector gefragmenteerd en gediversifieerd is in alle delen van de keten. Ontwikkelingsprioriteiten in de Chinese zuivelketen zijn onder andere: een goede infrastructuur opzetten, meer focus op kwaliteit dan op kwantiteit en het terugwinnen van het vertrouwen van de consument. De wetenschappelijke prioriteiten zijn onder andere: het ontwikkelen en verbeteren van lokale veevoer, de voedingsefficiëntie, de grootte van de boerderijen in de verschillende regio's en de ontwikkeling van de melkkwaliteit en het veiligheidscontrolesysteem.