Nieuws

Regering steunt verdere ontwikkeling Wageningen Campus

Gepubliceerd op
14 maart 2017

De ontwikkeling van Wageningen Campus krijgt een impuls door een bijdrage van het kabinet aan het ontwikkelen van een Dialogue Centre en een aanvullende startersfaciliteit. Dit maakt minister Jeroen Dijsselbloem maandagavond bekend tijdens een gesprek met studenten en medewerkers van Wageningen University & Research.

In totaal wordt 2 miljoen uitgetrokken om bij te dragen aan het de realisatie van een centrum voor deze activiteiten. De raad van bestuur van WUR is verheugd over de steun van het kabinet.

De Wageningse campus is een ecosysteem voor innovatie. Het gaat daarbij niet alleen om apparaten, collegezalen en laboratoria. Het gaat ook - zeker bij gezonde voeding en leefomgeving- om de wisselwerking met de samenleving: het mogelijk maken van ontmoetingen tussen studenten, docenten, ondernemers, starters, politici, bestuurders, vertegenwoordigers van NGO's en onderzoekers met verschillende achtergronden. Om die reden streeft de raad van bestuur van WUR naar het realiseren van een Dialogue Centre, dat met deze bijdrage van het kabinet een stap dichterbij is gekomen.

Andere partijen op Wageningen Campus hebben aangegeven de komst van zo'n centrum toe te juichen en er zeker gebruik van te zullen maken. Het Dialogue Centre zal bovendien de druk op de onderwijsruimten voor ander gebruik dan onderwijs verminderen en ook de overbezette aula ontlasten.

Naast het Dialogue Centre wordt het door de bijdrage van het kabinet ook mogelijk om een Startersvillage aan te leggen op Wageningen Campus. Jonge startende bedrijven zijn belangrijk voor de dynamiek binnen het campusecosysteem. De combinatie van researchlaboratoria van gevestigde bedrijven als FrieslandCampina en Unilever met deze starters geeft een sterke impuls aan de innovatieve slagkracht van de campus.