Nieuws

Regionaal voedsel heeft positief effect stedelijk klimaat Arnhem

Gepubliceerd op
11 februari 2014

Initiatieven om lokaal eten te verbouwen dragen bij aan de leefbaarheid in Arnhem, stelt de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre), die onderzoek deed in opdracht van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA). Echter, een stad als Arnhem voeden met alleen lokaal geproduceerd voedsel is niet mogelijk. Daarvoor is in en rond de stad simpelweg niet genoeg ruimte.

Sociale cohesie en leefbaarheid

Stadslandbouw levert in Arnhem onder andere bijdragen aan sociale cohesie, welzijn en leefbaarheid in buurten of woongemeenschappen, schrijven studenten en onderzoekers van Wageningen UR in het onderzoeksrapport ‘Regionaal voedsel in Arnhem’.

Stadslandbouw heeft veel positieve effecten

Burgers, vaak uit verschillende lagen van de bevolking, hebben contact met elkaar via stadslandbouwinitiatieven. Daarnaast hebben de groene stukjes land tussen de bebouwing, waar groente en fruit geteeld wordt, een positief effect op het stedelijk klimaat. Ook kunnen aanbieders van lokaal geproduceerd voedsel er een (gedeeltelijk) inkomen mee verdienen en krijgen consumenten (ook die met lage inkomens) eenvoudig toegang tot verse groenten en fruit. Bovendien, hoe meer voedsel er lokaal wordt verbouwd en geconsumeerd, hoe minder transportkilometers er gemaakt hoeven te worden.

Opschaling lokale voedselproductie mogelijk

Het aandeel regionaal voedsel kan in Arnhem omhoog door producenten en consumenten gericht met elkaar in contact te brengen, concluderen de studenten en onderzoekers van Wageningen UR. Daarnaast, stellen zij, is het raadzaam logistieke ketens op te zetten om lokale producten op grotere schaal bij afnemers te krijgen. Een ander advies is om ook grootverbruikers te interesseren lokale producten te kopen. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR noemt het ‘voor de hand liggend’ de gemeente Arnhem te benaderen. Want door in de gemeentekantines lokaal voedsel te verkopen, draagt het stadsbestuur niet alleen bij aan gezond voedsel voor haar werknemers, maar ook aan een de leefbaarheid in de stad.

Voedselketens in en rond Arnhem

Architectuurcentrum CASA is organisator van het maatschappelijk debat tussen partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem. Het centrum heeft een agenderende rol ten aanzien van de inrichting van de stad. Ook voedsel hoort daar nadrukkelijk bij. Als ondersteuning van haar activiteiten wilde CASA meer weten over de huidige voedselketens in en rond Arnhem. Daarbij stond het in kaart brengen van de mogelijkheden om de regionale voedselconsumptie en –productie rond Arnhem te vergroten centraal.