Nieuws

'Rekenregels van de KringloopWijzer' herzien

Gepubliceerd op
16 februari 2016

Van het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer’ van Wageningen UR uit 2014 is begin 2016 een geactualiseerde versie gepubliceerd. In deze versie zijn de rekenregels, voor zover mogelijk, voorzien van onderbouwende referenties, rekening houdende met de veranderingen en verbeteringen in de KringloopWijzer. Deze rekenregels corresponderen met KringloopWijzer versie 2015.08.

De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van de gebruikte nutriënten, vooral voor stikstof, fosfaat, en van de omvang en aard van de verliezen aan N, P en koolstof (C). Op basis van deze gegevens kunnen verbeterpunten binnen het bedrijf worden geformuleerd. Bovendien kan deze tool op den duur gebruikt worden als verantwoording naar overheden en zuivelverwerkers. De KringloopWijzer biedt de overheid mogelijkheden om generieke wetgeving te vervangen door maatwerk. De zuivelsector kan er mee duurzaamheid meetbaar en zichtbaar maken voor de consument.

Veranderingen en verbeteringen in KringloopWijzer

In deze rapportversie is een aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de versie uit 2014 beschreven. De KringloopWijzer heeft zich de afgelopen twee jaar doorontwikkeld. De Wijzer heeft niet langer betrekking op alleen melkvee en ruwvoergewassen, maar is nu bijvoorbeeld ook geschikt voor bedrijven met een neventak akkerbouw en/of hokdieren. De rekenregels zijn voorzien van onderbouwingen.

Onderdelen:

  • BEX (Bedrijfsspecifieke excretie)
  • BEA (Bedrijfsspecifieke emissie van ammoniak)
  • BEN (Bedrijfsspecifieke emissie van nitraat en lachgas)
  • BEP (Bedrijfsspecifieke fosfaatstromen)
  • BEC ( Bedrijfsspecifieke koolstofstromen)

Toetsing KringloopWijzer

Aan een verdere toetsing van de rekenregels in de KringloopWijzer wordt voortdurend onderzoek verricht.