Nieuws

Relevantie van blockchain-technologie voor agrifood

Gepubliceerd op
19 december 2017

Een toenemende vraag in de samenleving naar meer informatie over voedsel weerspiegelt de behoefte aan meer transparantie en het gebrek aan vertrouwen. Tegelijkertijd worden steeds meer voedingsproducten vergezeld van een verscheidenheid aan certificatieschema's, met een toenemend risico op fraude en vervalsing.

De huidige transparantie- en vertrouwenssystemen hebben dit niet kunnen oplossen en vormen een ernstige bedreiging voor voedselveiligheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid. Voedselintegriteit in het bijzonder is een groot probleem geworden. Voedselintegriteit verwijst naar de eerlijkheid en authenticiteit van voedsel in voedselwaardeketens.

Blockchain-technologie biedt een middel om gegevens digitaal traceerbaar op te slaan en vergemakkelijkt het delen van de gegevens tussen actoren in een voedselwaardeketen. Dit potentieel kan leiden tot een opwindende paradigmaverschuiving die transparantie en vertrouwen in voedselketens bevorderen en voedselintegriteit verzekert. Het project Publiek Private Samenwerking (PPS) 'Blockchain for Agrifood' wil bijdragen aan een beter begrip van de blockchain-technologie (BCT) en de implicaties daarvan voor agrifood. Met name hoe het invloed kan hebben op specifieke aspecten van toeleveringsketens en wat nodig is om BCT toe te passen in agrifoodketens. Het tweede doel van dit project is het conceptualiseren en ontwikkelen van een ‘proof of concept’ in een op applicaties gebaseerde use case over tafeldruiven uit Zuid-Afrika waar BCT zou kunnen worden toegepast. Het project heeft een ​​agile multi-actor aanpak; met actieve participatie van belanghebbenden. De nadruk lag vooral op het verkrijgen van hands-on ervaring met het ontwikkelen van blockchain-applicaties in agrifood en inzicht krijgen in perspectieven van de belangrijkste stakeholders.

Toekomstig onderzoek en beleidsaanbevelingen

Gezien het snel toenemende niveau van digitalisering en de vraag naar gegevens en productintegriteit, bevindt de agrifoodsector zich in een unieke positie om het potentieel van BCT te verkennen. BCT kan bijvoorbeeld ketenpartners helpen bij het verbeteren van de transparantie en efficiëntie van zakelijke transacties, compliance processen en tracking en tracing van voedingsmiddelen. BCT kan ook NGO's helpen en investeerders beïnvloeden ondersteunen van inclusieve bedrijfsmodellen. Hoewel de toepassing van BCT in agrifood op dit moment nog steeds in de kinderschoenen staat, zullen meer initiatieven worden genomen door verschillende organisaties. Als deze ontwikkeling niet wordt gecoördineerd, kan dit leiden tot verspilling van middelen en gemiste kansen voor bedrijven en de samenleving als geheel.

Vanuit een beleidsperspectief kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Faciliteer en stimuleer de groei van het ecosysteem van blockchain-minded partijen in agrifood ketens;
  • Ondersteun en stimuleer blockchain als onderdeel van de digitaliseringsstrategie om de transparantie, efficiëntie, concurrentievermogen en duurzaamheid van de agrovoedingssector te verbeteren;
  • Ontwerp een duidelijk regelgevingskader voor blockchain-implementaties;
  • Zorg voor overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie om de toegevoegde waarde van blockchain aan te kunnen tonen

Met speciale aandacht voor:

  • Ontwikkeling van richtlijnen voor proof of concept (PoC) projecten en grootschalige implementatie;
  • Ontwikkeling van normen en kennisbasis met betrekking tot BCT-implementatie;
  • Bewustwording van nieuwe bestuurs- en organisatiemodi impliciet door BCT en de implicaties daarvan voor zaken en beleid door kennisverspreiding;
  • Investering in ecosysteemontwikkeling voor de implementatie van blockchain rond thema's als transparantie, voedselintegriteit en traceerbaarheid in agrifoodketens.