Nieuws

Renkumse landgoederen en buitenplaatsen zijn van grote waarde

Gepubliceerd op
7 april 2015

In een onderzoek heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR de waarde van een reeks Renkumse landgoederen en buitenplaatsen inzichtelijk gemaakt. Ook doen de onderzoekers aanbevelingen hoe met die waarden van dit cultuurbezit om te gaan; om het duurzamer te benutten, te behouden en te beheren. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Initiatiefgroep Visie voor de Landgoederen, en later ook van de gemeenteraad van Renkum.

Het onderzoek laat zien laten zien dat de waarde van de landgoederen groot is, ook ten opzichte van vergelijkbare landgoederenclusters in Nederland. Het huidige gebruik door de Renkumse bevolking is echter zeer gering. Een onderzoek naar activiteiten en evenementen heeft laten zien dat het gebied verstild is en wel zodanig dat het vooral wordt gezien als een park waar de gemeente het onderhoud van doet.

Waarden van een uniek gebied

Het gebied is van belang door de bijzondere combinatie van waarden: cultuurhistorische, ecologische en historische. De vele monumentale boomgroepen die gebonden zijn aan een leemrijke ondergrond en een constante toevoer van grondwater, de bijzondere flora en fauna die aan bronmilieus en helder water zijn gebonden, de WO2-geschiedenis, de Oosterbeekse School in de kunst: het is allemaal niet los van elkaar te zien en maakt het tot een uniek gebied.

De conclusie van de waardestelling is dan ook dat de gemeente Renkum rijk is aan cultureel erfgoed, maar dat het vooral slapend kapitaal is. Deze rijkdom is niet enkel toe te schrijven aan de cultuurhistorische gegevenheden, maar meer nog aan het complex van landschappelijke, natuurlijke en historische waarden.

Aanbeveling

Op grond van de analyse en conclusies doen de onderzoekers drie type aanbevelingen gegeven, de zogenaamde vista’s op participatie:

  • Ruimtelijk: het versterken van identiteiten en vergroten van de mogelijkheden voor oriëntatie door middel van herstelmaatregelen die zo mogelijk met crowdfunding kunnen worden gefinancierd.
  • Waardenconflicten: het ontwikkelen van een stelsel van op verweving geënte natuurdoelen die eigen is aan het gebied.
  • Valorisatie: start een proces van participatieve valorisatie en doorloop een vijf stappenplan om het eigenaarschap te stimuleren bij groepen, stichtingen en verenigingen die de handen uit de mouwen willen steken

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de burgers, eigenaren en ambtenaren te ondersteunen voor een gezamenlijke visie voor de Renkumse landgoederen.

Presentatie op 8 april

Woensdagavond 8 april 2015 vond in het Koetshuis van landgoed de Pietersberg (Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek) de presentatie plaats van het onderzoek. De eerste exemplaren van het rapport zijn uitgereikt aan een landgoedeigenaar, een lid van de jeugdraad en aan Wethouder Heinrich.