Nieuws

Reorganisatie business unit PPO Bollen, Bomen & Fruit

Gepubliceerd op
24 februari 2016

De raad van bestuur van Wageningen UR heeft een voorlopig besluit genomen over de reorganisatie van de business unit Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bollen, Bomen & Fruit. Het is de bedoeling dat de daadwerkelijke reorganisatie op 1 mei 2016 in gaat. Het betreft een afslanking van het personeelsbestand. De locaties Randwijk en Lisse blijven gehandhaafd. De medewerkers van de businessunit zijn op de hoogte gebracht van het voornemen tot reorganisatie.

De reorganisatieplannen worden nu eerst voorgelegd aan de medezeggenschap en de bonden. 
 
Derk Rademaker wordt op korte termijn aangesteld als interim manager van PPO BBF voor de duur van de reorganisatie. Rademaker bekleedde diverse functies binnen Wageningen UR en combineert het interim management met zijn huidige functie van manager Expat Center Food Valley.
 
Het streven is om de businessunit nog beter aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige vragen vanuit de markt. Dit zal gerealiseerd worden door het personeelsbestand te laten krimpen en de samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten Wageningen UR te versterken. De reorganisatie zal met zorg en aandacht voor het personeel worden doorgevoerd.
 
Voor verdere vragen met betrekking tot de reorganisatie kunt u terecht bij Ernst van den Ende, Algemeen Directeur, Plant Sciences Group, email: ernst.vandenende@wur.nl, tel. 0317-482146.