Resource: Vogels kijken niet op van een drone

Nieuws

Resource: Vogels kijken niet op van een drone bij project Slibmotor

Gepubliceerd op
26 oktober 2015

In Resource Magazine een artikel over een proef die onderzoeker Martin Baptist deed met een drone. Hij bekeek of vogels verstoord worden door gebruik van een drone voor het doen van waarnemingen van een afstand. Het leek geen effect te hebben op hun gedrag.

Martin Baptist liet een drone op honderd meter hoogte vliegen boven een drooggevallen stukje wad voor de kust bij het buurtschap Koehoal ten noorden van Harlingen. Vanaf de dijk werden de vogelbewegingen voor, tijdens en na de dronevlucht in de gaten gehouden. Het resultaat: de drone had niet of nauwelijks waarneembaar effect op het gedrag van de vogels op het wad. Wat een drone doet bij grote hoeveelheden vogels is nog niet duidelijk.

Project Slibmotor voor kwelder bij Koehoal

Op deze plek bij Koehoal start volgend jaar een nieuw project: 'De slibmotor' gaat slib uit de haven van Harlingen gebruiken om deze kwelder te laten groeien. Baptist is projectleider van dit bouwen met de natuur.

Lees het complete verhaal bij Resource:

Meer informatie