Restproducten worden OverLekker

Nieuws

Restproducten worden OverLekker

Gepubliceerd op
19 maart 2015

Nederlandse consumenten kunnen begin mei kennismaken met een nieuw initiatief tegen voedselverspilling. PLUS supermarkten gaan via een pilot een nieuw kant-en-klaar product ‘OverLekker’ opnemen in het versassortiment. De soepen en sauzen zijn een resultaat van het Food2Food project dat in 2012 is opgestart met Wageningen UR Food & Biobased Research, Hutten en Bart Groesz van PLUS Rozenburg supermarkt.

De ingrediënten van de ‘OverLekker’ producten bestaan voor het grootste deel uit tomaten en uien, die door consumenten minder snel gekocht worden omdat ze bijvoorbeeld een (lichte) beschadiging hebben of niet meer in hun verpakking zitten. De tomaten en uien worden verzameld en naar een centrale productielocatie gebracht voor verwerking. Door deze voedselreststromen te verwerken in een nieuw kwaliteitsproduct willen PLUS en Hutten bijdragen aan de vermindering van voedselverspilling.

Inzicht en actiebereidheid

Inzichten uit onderzoeken naar voedselverspilling in Nederland laten zien dat veel voedsel op verschillende plaatsen in de keten verloren gaat, maar dat het niet altijd gemakkelijk is om de precieze omvang van deze verspilling transparant te maken. In supermarkten zijn het voornamelijk verse voedselproducten die in de prullenbak belanden en om verschillende redenen de consument niet bereiken.

In het Food2Food project zijn door onderzoekers van Food & Biobased Research, in samenwerking met twee betrokken PLUS ondernemers, concrete stappen gezet om op winkelniveau het inzicht in de omvang en samenstelling van deze derving te verkrijgen. In de tweede fase van het project is  onderzocht op welke wijze voedselreststromen uit de supermarkt kunnen worden behouden als product voor menselijke voeding. In nauwe samenwerking met Hutten is daarop het Food2Food concept ontwikkeld met als doel een kwaliteitsproduct in de markt te introduceren dat bovendien bijdraagt aan de vermindering van voedselverspilling.

Maatschappelijk marktbelang met wetenschappelijke onderbouwing

De commerciële opschaling van de resultaten van het Food2Food project is opgepakt door PLUS en Hutten, met de introductie van ‘OverLekker’ als eerste stap. De pilot gaat met name inzicht geven in de logistieke processen en in de afstemming tussen de individuele winkels, de productie en de centrale logistieke organisatie. Food & Biobased Research is gedurende het Food2Food project betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept, de logistieke aspecten en bij de analyse van de kwaliteit van het eindproduct.

Op basis van de uitkomsten van de pilot met de ‘OverLekker’ tomatensoep en tomatensaus zal door PLUS en Hutten worden geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het productassortiment uit te breiden met andere reststromen van groente.