removal of PPPs, greenhouse discharge water

Nieuws

Resultaten onderzoek verwijdering gewas-beschermingsmiddelen

Gepubliceerd op
27 oktober 2014

Regelgeving en maatschappelijke druk nopen de tuinbouw met oplossingen te komen voor het lozen van gewasbeschermingsmiddelen. Naast onderzoek naar het sluiten van de waterkringloop en volledig emissieloze teeltsystemen, worden als oplossing voor de korte termijn, technieken uit de waterzuiveringssector onderzocht op geschiktheid voor zuivering van restwater uit de glastuinbouw.

Veelbelovende technieken worden eerst aan een basistest onderworpen, waarbij gestandaardiseerd glastuinbouw spuiwater (‘Standaard Water’) met een totale concentratie gewasbeschermingsmiddelen van 26µg/L wordt behandeld.

Oxidatie

Oxidatieve technieken als H2O2 in combinatie met lagedruk UV of met middendruk UV, ozon in combinatie met lagedruk UV en de combinatie van ozon, H2O2 en lagedruk UV zijn technisch in staat om een groot deel van de aanwezige middelen af te breken: 80-98%, afhankelijk van instelling en behandelingswijze.

Bij een 10 keer hogere concentratie gewasbeschermingsmiddelen worden vergelijkbare resultaten behaald; echter als de concentratie 100 keer hoger ligt (worst case scenario) dan zijn de H2O2 - UV technieken een paar procent minder effectief.

Behandeling

Behandeling van het water met ozon in combinatie met actief koolstof zorgt bij korte belasting van het filter voor meer dan 99% zuivering, ook als de concentratie gewasbeschermingsmiddelen 10 of 100 keer hoger is.

Een duurproef wordt echter nog uitgevoerd om duidelijk te krijgen hoe lang het filter belast kan worden met Standaard Water voor het vervangen moet worden. Dit zal gevolgen hebben voor de kostprijs.