Nieuws

Resultaten particuliere bosbouw verder omlaag

Gepubliceerd op
28 mei 2019

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2017 een resultaat geboekt van -44 euro per ha bos. Dit resultaat is fors lager dan in de twee voorafgaande jaren: -8 euro in 2016 en 14 euro in 2015. De gemiddelde houtopbrengsten zijn gedaald en de arbeidskosten gestegen.

Na de houtopbrengsten (41%) zijn subsidies de belangrijkste opbrengstenpost (35%). Het oogstvolume schommelt de laatste jaren rond 3m3/ha. In 2017 was dit 2,7m3/ha, waaronder naar schatting 0,3 m3/ha biomassa. De verkoop van hout als biomassa (stookhout) is een klein deel van de houtopbrengsten van particuliere bosbedrijven. Het ging daarbij in de afgelopen vijf jaar om een jaarlijks bedrag van gemiddeld 7 euro per ha bos, tegen 127 euro voor hout (op stam en geveld).

De fluctuaties in de bedrijfsresultaten zijn door de jaren heen vrij groot, met negatieve en positieve uitschieters. In 2017 had 42% van de bedrijven een bedrijfsresultaat van minder dan -100 euro per ha, en 15% een resultaat van meer dan 100 euro per ha. In de periode 2015-2017 heeft gemiddeld 40% van de bedrijven een positief bedrijfsresultaat behaald.

De jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research over de bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw verschijnt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie verschaft informatie over de bedrijfsresultaten (in euro per ha bos) van particuliere bedrijven met meer dan 5 ha bos. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties.