News

Resultaten van onderzoek Machiel Bouwmans naar teamleren van docententeams in het mbo

Published on
January 29, 2018

Deze maand heeft Machiel Bouwmans met succes zijn dissertatie verdedigd, waarin hij onderzoek heeft gedaan naar hoe teamleren van docententeams in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gestimuleerd kan worden.

Teamleren houdt in dat teamleden informatie met elkaar delen, deze informatie bespreken en verschillende perspectieven bediscussiƫren, zodat ze overeenstemming kunnen bereiken over bijvoorbeeld een visie op een onderwijsinnovatie of over acties die ze als team moeten ondernemen om de onderwijsinnovatie te implementeren. Teamleren is echter niet altijd vanzelfsprekend.

Uit het onderzoek is gebleken dat mbo colleges teamleren op verschillende manieren kunnen stimuleren. Allereerst is gevonden dat wanneer docenten het gevoel hebben dat samenwerking en teamprofessionalisering door middel van teamgericht human resource management (HRM) worden gestimuleerd, zij zich meer aan hun team committeren en meer teamleren in hun team ervaren. Teamgericht HRM lijkt daarom een middel te zijn om teamleren te stimuleren.

Daarnaast is gevonden dat teamleiders een cruciale rol spelen in het stimuleren van teamleren. Wanneer ze docenten inspraak geven in het nemen van beslissingen over het team, voelen docenten zich bijvoorbeeld meer betrokken bij het team en afhankelijk van elkaar. Deze docenten zetten zich meer in voor het verbeteren van teamprestaties en geven aan meer teamleren te ervaren. Toch leidt inspraak in het nemen van beslissingen niet altijd tot meer teamleren; sommige teams hebben juist behoefte aan sturing van hun teamleider. Of teams klaar zijn voor het nemen van eigen beslissingen verschilt daarom per team. Het is daarom belangrijk dat teamleiders hun leiderschapsstijl aanpassen aan hun team en hun team geleidelijk voorbereiden op het nemen van beslissingen, om zo teamleren te stimuleren.