Domein Voedsel

Nieuws

Resultaten voedsel enquête

Gepubliceerd op
6 april 2016

Wageningen Academy onderzocht de kennisbehoefte van de foodsector, in dit artikel wordt hier op teruggekoppeld.

Facts & Figures

Aan de enquête hebben 178 respondenten meegedaan. In de illustraties (onderaan artikel) zijn een aantal algemene zaken weergegeven: Opleidingsniveau, functie type en cursus budget.

De thema’s die het hoogst scoorden -waar de grootste kennisbehoefte ligt zijn: Herformuleren naar meer gezonde voeding, smaakonderzoek, samenwerken in de keten en fooddesign & innovatie. Daarnaast scoorden voedselwetgeving, biologische of lokale voeding en foodstrategie en marketing ook hoog. Kortom, zowel actualiteit thema's als thema's die altijd spelen en relevant zijn.

Interpretatie

De enquête resultaten stroken met het huidige, diverse aanbod van Wageningen Academy. Wageningen Academy biedt diverse programma’s aan: Cursussen, seminars en masterclasses. In haar cursus programma’s altijd is enerzijds wetenschappelijke kennis aanwezig en anderzijds een link naar de praktijk, door deze kennis te integreren met praktische voorbeelden en oefeningen. Het blijft altijd een uitdaging bij het opstellen van de cursusprogramma’s om de vertaalslag en balans te vinden tussen kennis en praktische informatie. Cursisten beoordelen onze cursussen bijna altijd ruim voldoende tot goed op inhoud en uitvoering. Vanuit de enquête valt met name te concluderen dat er ruimte is voor marktverbreding als de link met het bedrijfsleven versterkt wordt.

Vervolg

Wageningen Academy gaat de resultaten van de enquête vanzelf sprekend gebruiken bij de ontwikkeling van haar programma’s voor de voedselsector. Ons najaarsaanbod is nog volop in ontwikkeling, de cursussen Voedselwetgeving, ‘Gezonde verleiding buiten de deur’, liggen er al, maar er valt zeker meer te verwachten! We houden u graag via onze nieuwsbrief en social media op de hoogte! Respondenten  die hebben aangegeven in contact te willen komen met Wageningen Academy zullen benaderd worden.

Illustratie_1
Illustratie_2
Illustratie_3