Nieuws

Revisie Vegetatie van Nederland verschenen

article_published_on_label
6 juni 2017

Op 6 juni verschijnt de Revisie Vegetatie van Nederland, een herziening van het standaardwerk De Vegetatie van Nederland van de jaren negentig van de vorige eeuw, geschreven door Joop Schaminée, Anton Stortelder en Eddy Weeda (toen allen Alterra). Zo’n twintig jaar nieuw onderzoek leidde tot aanvullende inzichten die zo’n revisie noodzakelijk maakte.

In 1969 publiceerden Victor Westhoff en Hanneke den Held hun beroemde boek ‘Plantengemeenschappen in Nederland’ (beter bekend als ‘de Westhoff en Den Held’). In 1987 begon een groep plantensociologen, onder leiding van Joop Schaminée, aan de herziening van dit standaardwerk, hetgeen resulteerde in de vijfdelige boekenreeks ‘De Vegetatie van Nederland’ (1995-1998). Victor Westhoff was hiervan ‘mede-auteur, maar ook groot- en peetvader’, zoals Eddy Weeda schreef in de necrologie van Victor Westhoff, die in 2001 overleed.

De Vegetatie van Nederland is hèt handboek van de in Nederland voorkomende plantengemeenschappen. De vegetatieklassen en associaties worden beschreven, evenals de ecologie en de standplaats. Daarnaast wordt ingegaan op de vegetatiestructuur, de successie, de verspreiding en het beheer. De aanleiding voor de verschijning van De Vegetatie van Nederland was, ook toen al, de groeiende bezorgdheid over de achteruitgang van de kwaliteit van de natuur. De beschrijvingen zijn destijds gebaseerd op ruim 140.000 vegetatieopnamen in Nederland van de periode 1930-1996.

Inmiddels zijn er ruim 560.000 vegetatiebeschrijvingen opgenomen in de Landelijke Vegetatie Databank, en is het planteninformatiesysteem SynBioSys ontwikkeld. Het zal dan ook niet verbazen dat met al deze nieuwe kennis en nieuwe informatie een revisie van het classificatiesysteem van de Nederlandse flora dringend gewenst was. “Deze is nu gereed,” zegt Joop Schaminée, die hem op 6 juin presenteert bij Wageningen Environmental Research (Alterra) tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging en de Plantensociologische Kring Nederland. “Er zijn in het boek diverse ingrijpende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de ‘oude’ Vegetatie van Nederland. Zo hebben we op het hoogste niveau drie nieuwe vegetatieklassen gepresenteerd. Vooral het onderzoek naar zomen, struwelen en bossen heeft tot veel nieuwe inzichten geleid.”

Behalve voor het natuurbeheer en het natuuronderzoek is het nieuwe overzicht ook van grote betekenis voor het natuurbeleid, omdat het nieuwe overzicht het referentiekader vormt voor de habitattypen van Natura 2000 in ons land. Opgenomen in de Revisie is ook de ‘Standaardlijst van plantengemeenschappen in Nederland’.

‘Revisie Vegetatie van Nederland’, door Joop Schaminée, Rense Haveman, Patrick Hommel, John Janssen, Iris de Ronde, Piet Schipper, Eddy Weeda, Klaas van Dort en Dick Bal. 232 pg, prijs € 29,95, te bestellen bij www.westerlaan-publisher.com.