Richard Immink oogst beurs Human Frontier Science Program

Nieuws

Richard Immink verwerft beurs Human Frontier Science Program

Gepubliceerd op
2 april 2015

Professor Richard Immink, expert op het gebied van groei en ontwikkeling van planten, bij Wageningen UR, heeft samen met drie partners een beurs binnengehaald van het Human Frontier Science Program (HFSP) ter waarde van 1,35 miljoen dollar. Met deze beurs gaan ze een model ontwikkelen om de drievoudige interactie tussen pathogeen, vector (overdrager van een ziekte, bijvoorbeeld de malariamug) en gastheer beter te kunnen voorspellen.

Meeliften met het sap van insecten

In de natuur worden planten door verschillende ziekteverwekkers aangevallen. Eén type ziekteverwekker is de zogenaamde phytoplasmabacterie. Deze bacteriën zijn in staat om de plantenontwikkeling volledig over te nemen zodat de planten ‘zombies’ worden die zich volledig ten dienste stellen van de bacterie en bepaalde insecten. Dit laatste is van groot belang omdat deze bacteriën zichzelf niet kunnen verspreiden van plant tot plant en hiervoor volledig afhankelijk zijn van deze insecten, de zogenaamde vector. Door mee te liften met het sap dat insecten opzuigen kunnen de phytoplasmabacteriën nieuwe planten infecteren en zich verder verspreiden. Dit wordt ook wel een drievoudige interactie genoemd. In dit specifieke geval een interactie tussen de pathogene phytoplasmabacterie, de insect-vector en de gastheerplant.

Een gevecht tussen genen

Immink en de andere partners hebben de hypothese dat de interactie tussen pathogeen, vector en gastheer geen gevecht is tussen individuele organismen, maar een gevecht tussen specifieke genen. Om dit beter te begrijpen gaan ze de komende vier jaar een wiskundig model bouwen waarin de interactie tussen phytoplasma’s, de vector en de gastheer is nagebootst. Ze vullen en valideren dit model met data uit veldstudies die ook tijdens dit onderzoek worden uitgevoerd.

3-voudige interacties beter begrijpen

Naar verwachting is het model breder toepasbaar en ook bruikbaar om de dynamica van andere drievoudige interacties te voorspellen, zoals bijvoorbeeld bij malaria waar een interactie plaatsvindt tussen de mug, het malariavirus en de host, zoals een mens of vogel.

Zombie-plant

Het onderzoek voor de HFSP-beurs bouwt voort op een wetenschappelijke publicatie, die vorig jaar door professor Saskia Hoogenhout en Richard Immink is geschreven over de zogenaamde zombie-plant. In dit artikel tonen de wetenschappers aan hoe een specifieke bacteriële parasiet, die problemen in de ontwikkeling van gewassen als koolzaad veroorzaakt, in staat is planten zo te manipuleren dat ze meer bladeren produceren in plaats van bloemen.

Partners

Het project wordt geleid door professor Saskia Hogenhout van het John Innes Centre uit Engeland. Daarnaast werken er onderzoekers mee van het Institute of Plant Protection in Poznan, Polen en van de Amerikaanse University of Wisconsin.