Nieuws

Richard Webster Medal 2014 voor Gerard Heuvelink

Gepubliceerd op
5 juni 2014

Gerard Heuvelink (leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap, en ISRIC) heeft de prestigieuze 'Webster Medal' van de Pedometrics Commission van de International Union of Soil Sciences toegekend gekregen. De prijs is toegekend voor zijn excellente pedometrisch onderzoek, het beste ter wereld tussen 2010 en 2014.

Gerard Heuvelink kreeg deze vierjaarlijkse prijs voor zijn innovatieve onderzoek in de pedometrie (de toepassing van wiskundige en statistische methoden om de ruimtelijke spreiding en het ontstaan van bodems te bestuderen) met veel geciteerde publicaties. Naast zijn belangwekkende publicaties noemde de jury ook het feit dat hij sinds 2012 het grootste ISRIC-project leidt: AfSIS (Africa Soil Information Services), evenals nog vier lopende en vele andere afgeronde onderzoekprojecten. Aan de universiteit doceert hij geostatistiek, ruimtelijke onzekerheidsanalyse en pedometrie, en hij begeleidt momenteel zeven PhD’ers. Hij was verder voorzitter van de Pedometrics Commission van de International Union of Soil Sciences (2002 – 2006), alsmede van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (2004 – 2008). Hij is associate editor van het European Journal of Soil Science en Spatial Statistics, en editorial board member van Geoderma, Environmental and Ecological Statistics, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation en Geographical Analysis.

Richard Webster (1933) was een chemicus die vervolgens bodemkunde en statistiek studeerde. Hij leidde eind jaren ’50 het bodemkundig onderzoek in voormalig Rhodesië, en was de eerste die met behulp van luchtfotografie ging werken. Hij is de grondlegger van de pedometrie. 

Internationaal een grote naam

Gerard Heuvelink is door Dick Brus en Tom Hengl voorgedragen voor de Webster Medal (overigens als opvolger van Alterra-onderzoeker Jaap de Gruijter die de prijs in 2010 ontving), tot blijdschap van Jakob Wallinga en Hein van Holsteijn: “We zijn geweldig trots op Gerard. We wisten natuurlijk dat hij internationaal een grote naam heeft, toekenning van deze prestigieuze prijs in zijn vakgebied is een mooie bevestiging daarvan en straalt ook af op ISRIC en Wageningen UR.”