Nieuws

Richtlijnen voor het houden van zeldzame dierrassen

Gepubliceerd op
9 mei 2014

Wereldwijd neemt het aantal rassen van landbouwhuisdieren dat zeldzaam wordt, sterk toe. Het houden van deze rassen vraagt een speciale aanpak, waarin bij in het fokprogramma en het gebruik rekening wordt gehouden met het kleine aantal dieren.

Op initiatief van de FAO heeft een schrijfgroep van onderzoekers, onder leiding van een CGN-medewerker, de richtlijnen opgeschreven in een boek:  "In vivo conservation of farm animal genetic resources". Het boek is zo ingericht dat de lezer stapsgewijs een conserveringsprogramma kan opbouwen.