Nieuws

Richtprijs biggen voortaan exclusief btw

Gepubliceerd op
4 juli 2018

De kostprijzen van biggen en varkensvlees zijn respectievelijk 3% en 2% hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat is uitgegeven door Wageningen Livestock Research. Dit schema geeft een richtprijs voor biggen exclusief btw, gekoppeld aan de vleesprijs.

Kostprijzen iets hoger

De kostprijzen van vlees en biggen zijn hoger dan in het vorige Biggenprijzenschema. De totale kosten per zeug zijn maar liefst met € 75 (5%) toegenomen. Vooral voer (+€ 29) en huisvesting (+€ 13), maar ook arbeid, gezondheidszorg en mestafzet zijn duurder geworden. Doordat het aantal biggen per zeug is toegenomen van 29,1 naar 29,7, wordt de kostprijsstijging van de biggen nog enigszins getemperd en bedraagt 3%. Bij de vleesvarkens zijn het vooral de huisvestingskosten, de bigkosten en mestafzetkosten die gestegen zijn. De stijging van de kostprijs bedraagt 2%. Voor de huisvesting is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 510,- per vleesvarkensplaats, gebaseerd op de nieuwe normen voor huisvesting, die in KWIN Veehouderij 2018-2019 gepubliceerd worden.

Biggenprijzenschema exclusief btw

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van biggen en vleesvarkens berekend. Ieder jaar verschijnt in juli een actueel kostprijzenschema. Dit jaar is alleen nog de versie exclusief btw verschenen. De VION-notering, die nog inclusief btw is, wordt omgerekend naar een prijs exclusief btw en daaraan wordt de richtprijs voor biggen gekoppeld. Ook kan gekozen worden om de nettoprijs op de factuur van de slachterij te gebruiken om een richtprijs voor biggen af te lezen. Het voordeel hiervan is dat geen rekening gehouden hoeft te worden met toeslagen, die in de loop van het jaar kunnen wijzigen en waarvan de hoogte pas achteraf bekend is.

Berekening van de prijzen

Elke week wordt op basis van de VION-notering en de maandelijkse voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd. Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugen- en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).