Nieuws

Rijenbemesting van drijfmest in de maïs staat op de kaart

Gepubliceerd op
28 april 2014

Het Ruwvoerplatform riep afgelopen maand loonwerkers op die drijfmest in de rij toepassen bij snijmaïs zich te melden. Negentien loonwerkers met verschillende machines meldden zich. Het Ruwvoerplatform heeft hiervan een praktische overzichtskaart gemaakt.

Inmiddels hebben 19 loonwerkers op de oproep gereageerd. Deze loonwerkers staan nu op de kaart op www.beslisboomsnijmais.nl. Deze kaart geeft veehouders inzicht in de beschikbaarheid van de diverse machines in de verschillende regio’s.

Meststoffen beter benutten

Het ligt steeds meer voor de hand om drijfmest in de rij van maïs toe te passen. Meststoffen worden beter benut en dat is met aangescherpte gebruiksnormen een goede steun in de rug. De technieken die worden aangeboden bij rijenbemesting zijn verschillend en vaak onbekend bij de verschillende maïstelers.  Zo is er een techniek, waarbij de bemesting precies in de rij geplaatst wordt. Bij een andere techniek komt de mest net iets naast de rij te liggen. In sommige gevallen wordt rijenbemesting gecombineerd met frezen van stroken in gras.

Klik op de afbeelding om door te gaan naar de interactieve kaart
Klik op de afbeelding om door te gaan naar de interactieve kaart

De informatie die we als Ruwvoerplatform hebben gekregen van de loonwerkers is opgenomen in de kaart en komt in beeld door te klikken op de ‘vindplekken’ op de kaart. Het zou voor veehouders in het zuiden positief zijn als de verspreiding nog meer landsdekkend wordt.

Aanmelden

Loonwerkers kunnen zich nog steeds aanmelden via info@beslisboomsnijmais.nl.