Rijstboeren in Indonesië krijgen verzekering voor gewasopbrengst

Nieuws

Rijstboeren in Indonesië krijgen verzekering voor gewasopbrengst

Gepubliceerd op
8 september 2014

Zo’n 200.000 rijstboeren in Indonesië gaan profiteren van een verzekering voor de gewasopbrengst. In een nieuw project gaat Alterra technische assistentie verlenen aan het ministerie van Landbouw van Indonesië bij het uitvoeren van een nieuwe wet om de opbrengst van gewassen te verzekeren.

De sector, economie en rijstboeren profiteren

“Deze wet zal helpen de om landbouwsector beter te kapitaliseren en moderniseren,” zegt Aart Schrevel. “Ons project is gelokaliseerd in Oost-Java, een van de belangrijkste rijstproductiegebieden van Indonesië. Behalve de rijstsector en dus de nationale economie van Indonesië zullen de rijstboeren individueel ook profiteren van het project. Zij zullen een reductie van zo’n tien procent ervaren op hun investeringen in rijst en dus hun inkomen zien stijgen.”

Monitoring met satellietbeelden

Het verzekeren van grote aantallen kleine boeren is niet eenvoudig. Behalve de distributie van de verzekering is ook het behandelen van claims een complexe aangelegenheid. Het is eigenlijk alleen goed mogelijk om dit te doen met gebruik van satellietbeelden. Die maken het mogelijk om de ontwikkeling van gewassen te monitoren en om eventuele claims te beoordelen zonder steeds het veld in te hoeven gaan.

Alle producten lokaal ontwikkeld

Aart Schrevel: “Het bijzondere van dit project is dat het volledig geïntegreerd is in de Indonesische maatschappij. De producten van het project, zoals het verzekeringscontract, de satellietbeelden, de hydrologische en gewasopbrengstmodellen en de monitoring- en evaluatie-activiteiten om het project te kunnen bijsturen, worden allemaal ontwikkeld en uitgevoerd met de Indonesische organisaties die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat betekent ook dat de methoden en technieken die het project ontwikkelt zonder beperkingen in andere gebieden toegepast kunnen worden. Dat is ook wel nodig als uiteindelijk alle (rijst)boeren in dit grote land verzekerd moeten worden.”

De opdrachtgever van dit driejarige project is het Netherlands Space Office. In het consortium van het project zitten acht partners, waarvan vier private partijen.