Nieuws

Ringactie Grote Sterns: Na één jaar de balans opmaken

Gepubliceerd op
9 juni 2015

Waar komen de grote sterns vandaan die op Texel broeden? En waar zijn de uitgevlogen Texelse jongen, die we in 2014 hebben gekleurringd, heen gegaan? Een eerste tussenbalans.

Niet alleen op Texel worden grote sterns uitgerust met kleurringen, dit gebeurt in veel meer kolonies. Vogels met “vreemde” kleurringen die op Texel neerstrijken, kunnen hier worden afgelezen, waardoor we een indruk beginnen te krijgen van de herkomst van de Texelse broedvogels.

Stalen ringen en kleurringen

Naast kleurringen worden ook ouderwetse stalen ringen gebruikt, maar die zijn bijna niet af te lezen in de Texelse kolonies: de kleurringen zijn een enorme verbetering! Toch leverden ook stalen ringen soms nog gegevens op voor ons: zo werd een op Griend geringde vogel terug gevangen in Schotland, en daar van een kleurring voorzien, die weer op Texel werd afgelezen. Zo hebben we toch bewijs dat Griend een van de bronpopulaties is voor Texel. Inmiddels zijn er toch ook een paar stalen ringen afgelezen, van andere vogels die op Griend zijn geringd, maar hoewel circa 10% van de Texelse vogels een stalen ring draagt, blijft het aantal staal-aflezingen ver achter bij het aantal afgelezen kleurringen.

Verschilende ringlocaties

De Griend-Schotland-Texel connectie geeft aan, dat vogels die tijdens het uitzwermen aan het eind van het broedseizoen, of tijdens de trek worden geringd, niet altijd informatie opleveren over de plaats waar ze werden geboren, of waar ze eerder broedden. Sinds we op Texel in de zomer van 2012 zijn begonnen met het aflezen van kleurringen, hebben we een bont gezelschap grote sterns afgelezen (zie de tabel).

Geringd in: Afgelezen op Texel:
Zuidwest Nederland 70
België 1
Griend 4
Ameland 4
Noordoost Schotland 16
Zuidwest Zweden 1
Taag, Portugal 2
Po-Delta, Italië 1
Golf van Cadiz, ZW Spanje 2
Ebro Delta, NO Spanje 1
Gambia 1

Zuidwest Nederland blijkt een belangrijke bronpopulatie voor Texel. We zien daar zowel vogels die eerder al eens in Zuidwest Nederland broedden (sommige van hen broeden nu op Texel), als jonge vogels, soms al na een week nadat ze als vliegvlug kuiken hun kleurring kregen. 

Eerst naar het noorden

Veel jonge vogels uit ZW Nederland vliegen eerst noordwaarts, om de wereld rond de Noordzee te verkennen en doen daarbij ook Texel aan. Evenzo vliegen veel jonge vogels uit het Waddengebied eerst naar het noorden. Sommige van hen worden dan in de nazomer gevangen en geringd in Schotland of zelfs Zweden, om dan in een later jaar weer op Texel te worden afgelezen. Vogels met ringen uit Zuid-Europa en Afrika kunnen ook heel goed vogels zijn die geboren zijn in de Waddenzee en die op weg naar, of in hun overwinteringsgebied zijn geringd. 

Kleurringen loont

Opvallend is het geringe aantal afgelezen ringen van Griend, waar vele duizenden vogels zijn geringd. Helaas werden daar tot voor kort alleen maar moeilijk afleesbare stalen ringen gebruikt. Op Ameland is men in 2014 begonnen met kleurringen en vier van hun jonge vogels werden datzelfde jaar op Texel afgelezen. Kleurringen loont dus, en vanaf 2015 gaat men ook op Griend jonge grote sterns van kleurringen voorzien. Wij kijken naar die ringen uit!

Texelse import

Zelf hebben we op Texel in 2014 de eerste (88) kuikens geringd. Wegens groot succes hebben we voor 2015 veel meer (312) kleurringen besteld. De eerste lichting is dus vorig jaar uitgevlogen en zoals verwacht mocht worden, vlogen sommige vogels naar het noorden (Engeland, Denemarken), maar later in de zomer en herfst hadden ze allemaal koers gezet naar het zuiden en kwamen de aflezingen uit Normandië en vervolgens uit Bretagne. Eén van onze vogels werd in het voorjaar in NW Frankrijk gezien. De meeste eenjarigen blijven hun eerste zomer in Afrika, maar een enkele keert dan al weer terug naar het noorden. In de Texelse kolonies hebben we ook een paar van die “tweede-kalenderjaar” vogels in de kolonies gezien in 2015, maar nog geen van onze eigen Texelse ringen is al op Texel teruggekeerd, voor zover we weten. Over een paar weken komt er een nieuw cohort kleurringen in de lucht, en dan kunnen de aflezers weer helemaal los!

Texelse export