Nieuws

Risico en verspreiding van plantenvirussen

Gepubliceerd op
12 juni 2017

Plantenvirussen kunnen een tal van ziekten veroorzaken in onze gewassen. De effecten hiervan lopen uiteen van allerlei verkleuringen en vergroeiingen – waardoor producten minder waard of onverkoopbaar worden - tot zelfs het afsterven van de plant.

Maar een virusinfectie kan ook symptoomloos verlopen en dan ziet de gastheer-plant er gezond uit. Onopgemerkte, symptoomloze infecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor de export van agrarische producten, vooral wanneer de betrokken virussen een quarantainestatus hebben in andere landen.

De gangbare gewasbeschermingsmiddelen werken niet tegen plantenvirussen, dus planten die eenmaal geïnfecteerd zijn door een virus kunnen niet meer worden genezen. Boeren en tuinders doen er dan ook alles aan om hun gewassen virusvrij te houden. Ze beginnen de teelt met gecertificeerd virusvrij materiaal (zaad, stekken of pootgoed). Daarnaast zullen ze maatregelen nemen om virusverspreiding naar hun gewas en binnen hun gewas tot een minimum te beperken. Om dit effectief te kunnen doen is het belangrijk te weten hoe virussen zich verspreiden en dus van de ene naar de andere plant komen.

Verspreiding van virussen

De manier van verspreiding verschilt aanzienlijk tussen de verschillende virusgroepen. Enkele voorbeelden van verspreidingsroutes die virussen kunnen nemen, zijn:

  1. Via insecten (bladluizen, wittevliegen)
  2. Via de grond (aaltjes, bodemschimmels)
  3. Door contact en gewasbehandelingen

Vaak wordt aangenomen dat virussen binnen een bepaalde groep hetzelfde verspreidingsmechanisme hanteren.

Torradovirus in sla

Ons onderzoek richt zich bijvoorbeeld op een recent ontdekt virus in sla. Dit virus behoort tot het geslacht Torradovirus. Van deze groep was bekend dat ze door wittevliegen worden overgedragen. Uit ons onderzoek bleek dit virus, het Lettuce necrotic leaf curl virus, niet door wittevliegen maar door bladluizen te worden verspreid. Het is dit soort informatie die boer en tuinder nodig hebben om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen en verspreiding van het virus te voorkomen.