Risicoanalyse hoog pathogeen aviair influenza 2020

Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020

Gepubliceerd op
22 juni 2020

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met de gevaarlijke variant van vogelgriep (Hoog Pathogene Aviaire Influenza, HPAI) is ingeschat op zeer laag. Gedacht moet worden aan een introductiekans van circa 2-5%/jaar in de komende tijd.

Inschatten kans op introductie

Het doel van dit rapport is het bundelen van de aanwezige informatie over de aanwezigheid van HPAI in commerciële pluimveebedrijven en wilde vogels. Met deze informatie wordt een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd om een inschatting te maken van de kans op introductie van HPAI virus op Nederlandse pluimveehouderijen.

In het najaar worden er weer grote aantallen trekvogels uit Siberië verwacht in Nederland, waardoor het risico van HPAI introducties in pluimvee kan toenemen. In september 2020 verschijnt daarom de volgende risicoanalyse.

Risicoanalyse juni 2020

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 21 januari 2020 en 31 mei 2020.

Risicoanalyse januari 2020

Op verzoek van LNV heeft WBVR op 20 januari het risico op introductie van HPAI in de pluimveesector opnieuw beoordeeld. De HPAI H5N8 infecties in Oost-Europa komen op een moment dat de najaarstrek van de meeste in Noordwest-Europa overwinterende watervogels reeds achter ons ligt. Er zijn momenteel weinig verplaatsingen te verwachten van watervogels vanuit Oost-Europa naar Nederland zolang een omslag naar (streng) winterweer uitblijft. Op dit moment wordt er geen streng winterweer verwacht in Europa. Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI wordt op dit moment ingeschaald als laag.

Risicoanalyses 2019 en 2018

Risicoanalyse september 2019

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 april en 23 september 2019.

Risicoanalyse november 2018 update

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.

Risicoanalyse november 2018 update

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.

Risicoanalyse september 2018

Hieronder staat de eerste risicoanalyse voor de introductie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen, uitgevoerd in september 2018.