Nieuws

Robuustere maïs door meer aandacht voor bodembeheer

Gepubliceerd op
1 oktober 2015

Aan de vooravond van de maisoogst presenteerde Wageningen UR de resultaten van het project ‘Grondig Boeren met Maïs’. Met veel interesse bekeken de bezoekers aan de Gras- en Maismanifestatie op proeflocatie Marwijksoord de demonstraties van de maïsproeven van het samenwerkingsproject. De resultaten laten onder meer zien dat je door goed bodembeheer een robuustere maïs kunt telen.

Om in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten onderzoeken de wetenschappers van Wageningen UR in het omvangrijke samenwerkingsproject ‘Grondig Boeren met Maïs’ allerlei aspecten van de maïsteelt in Noord-Nederland. Zo onderzoeken ze bodemverbeteraars, rassen met een korter groeiseizoen, maar ook groenbemesters, die onder de mais worden gezaaid.

Maïs is robuuster

Tijdens de druk bezochte Gras- en Maismanifestatie op 17 september in het Drentse Marwijksoord werden de maisproeven van het project gedemonstreerd. John Verhoeven, onderzoeker van Wageningen UR en projectleider van ‘Grondig Boeren met Maïs’ vertelt enthousiast: “De eerste observaties laten zien dat in vergelijking met de standaard teeltwijze, de maïs zich beter ontwikkelt en robuuster oogt door het toedienen van extra organische stof zoals compost. De standaard maïsteelt heeft een negatieve organische stofbalans van ongeveer -1000 kg/ha. Actief aanvoeren van organische (mest)stof kan een positieve organische stofbalans opleveren van bijna 2000 kg/ha. Met een geslaagde groenbemester kun je zelfs op nul uitkomen. Het resultaat is ook meer beschikbare nutriënten voor het volggewas.”

Het is van groot belang om te werken aan duurzamere maisteeltsystemen en om op zoek te gaan naar duurzame samenwerkingsvormen. Samen werken aan een duurzame toekomst, op een duurzaam gebruikte bodem voor een economisch duurzame en weerbare agrarische sector in Noord-Nederland en Drenthe in het bijzonder.
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de Provincie Drenthe tijdens de Gras- en Maismanifestatie in Marwijksoord

Minder bestrijdingsmiddelen spuiten

In het project is ook gekeken naar diverse aspecten van het onderzaaien van gras als groenbemester. Anders dan in de gangbare teelt staat de ondergezaaide grasgroenbemester na het oogsten van de maïs al op de akker. Hierdoor heeft de groenbemester meer groeitijd en de mogelijkheid om voldoende massa te vormen en nutriënten te vangen.

Verhoeven: “Bij grasonderzaai is het  niet mogelijk is om bodemherbiciden te gebruiken. Dit is ook niet nodig, uit ons onderzoek blijkt dat maïs ook alleen met contactherbiciden de mais goed schoon te houden is. Starten met een verlaagde dosering en afhankelijk van het resterende onkruidbestand corrigeren met een tweede bespuiting met verlaagde dosering lijkt goed te werken. Ook is dit minder belastend voor de maïs, waardoor de maisopbrengst hoger kan uitvallen. Voor een zelfde geslaagde groenbemester kan maïs met grasonderzaai ongeveer 10 dagen later geoogst worden ten opzichte van maïs met nazaai van de groenbemester. Er kan dus een iets later maïsras worden gebruikt en daardoor is meer mais per hectare te oogsten.”

Het project toont aan dat ook veel winst te behalen is door andere strategieën van middelengebruik. Om dit te ondersteunen is een promotiefilm in de maak die later dit jaar beschikbaar komt.