Nieuws

Roofvogels in West- en Centraal-Afrika ernstig bedreigd door illegale handel

Gepubliceerd op
21 augustus 2015

De handel in gieren en andere roofvogels voor gebruik in de traditionele geneeskunde en als bushmeat vormt een belangrijke bijdrage aan de sterke aantalsafname van deze vogels in West- en Centraal-Afrika. Uit nieuw onderzoek van Ralph Buij van Alterra en collega’s, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Oryx, blijkt dat ruim een kwart van deze handel bestaat uit bedreigde soorten.

Foto: Duizenden roofvogels worden jaarlijks verhandeld op markten in West- en Centraal Afrika, waaronder ernstig bedreigde soorten. Fotograaf: Gerhard Nikolaus

Van de 2646 roofvogelkarkassen die de onderzoekers aantroffen op markten in 12 verschillende Afrikaanse landen bestond 27 procent uit soorten die volgens de Rode Lijst van de IUCN bedreigd worden in hun voortbestaan. Nigeria en Benin zijn de landen waar de meeste illegale handel plaatsvindt, met respectievelijk 73 en 21 procent.

Inheemse geneeskunde

“Onderdelen van deze roofvogels worden verkocht als vlees of voor de inheemse geneeskunde die pretendeert daarmee aandoeningen als migraine en epilepsie te kunnen genezen, of helderziendheid te bevorderen," zegt Ralph Buij, hoofd-auteur van de studie. "Daar waar deze soorten door uitroeiing in sommige landen steeds zeldzamer worden, zoals bijvoorbeeld in Nigeria, zie je dat stropers en handelaren steeds vaker grenzen overgaan om kadavers te verzamelen.”

Vergiftigd

Soorten die regelmatig aas eten worden het meest verhandeld, zo blijkt uit het onderzoek. Behalve gieren zijn dat bijvoorbeeld ook zwarte wouwen en bruine kiekendieven. De zwaarst getroffen soorten zijn de kapgier en de zwarte wouw. Deze zijn samen goed voor 41 procent van alle verhandelde roofvogels. “Dit wijst erop dat de vogels bewust worden gedood door het leggen van vergiftigd aas,” zegt Buij. “Dit is in veel landen een gangbare en goedkope manier om predatoren te doden. De kopers van de uit kadavers vervaardigde ‘geneesmiddelen’ zijn zich vaak niet bewust van het feit dat er resten vergif in kunnen zitten.”

Gevolgen

Al eerder toonde Buij met collega’s aan dat zes van de acht soorten Afrikaanse gieren binnen drie generaties met tenminste 80 procent in aantal afnemen, waardoor ze in hun voortbestaan ernstig bedreigd worden. “Gezien de belangrijke rol die gieren spelen bij in het beperken van uitbraken van zoönotische ziekten, zoals hondsdolheid, kan hun uitroeiing door de illegale handel in West- en Centraal-Afrika belangrijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid in die streken.”

Lees de studie ‘Trade of threatened vultures and other raptors for fetish and bushmeat in West and Central Africa