Nieuws

Rubicon voor Anne van Loon

Gepubliceerd op
29 juli 2014

Anne van Loon heeft begin juli van de NWO een Rubicon-beurs toegekend gekregen voor haar onderzoeksvoorstel naar de rol van de mens bij droogte. Er waren 113 aanvragen waarvan er 12 zijn gehonoreerd. Anne is de enige Wageningse onderzoeker die in deze ronde een beurs heeft gekregen.

De Rubicon is een beurs voor pas gepromoveerde onderzoekers, om hen de gelegenheid te geven om gedurende een jaar of twee onderzoekervaring  te doen bij vooraanstaande buitenlandse universiteiten. Anne zal met haar beurs 24 maanden aan de McGill University in Canada onderzoek gaan doen. Daar wil zij de rol van de mens bij droogte in kaart brengen.

Tot nu toe zijn eigenlijk alleen natuurlijke oorzaken van droogte in grondwater onderzocht. Maar een belangrijke oorzaak daarvan is ook het onttrekken van grondwater door de mens. Denk hierbij aan grootschalige irrigatie, de aanleg van stuwdammen en waterreservoirs, het rechttrekken van beken en rivieren, het aanleggen van verhardingen en dergelijke. Ook via zijn invloed op het klimaat oefent de mens invloed uit op degrondwaterstand en de waterstand in meren en rivieren. Hoe al deze processen samenhangen is echter nog onbekend.

Het promotie-onderzoek van Anne van Loon ging evenens over het ontstaan van hydrologische droogte (in grondwater en/of rivieren), zowel in enkele specifieke studiegebieden als op wereldschaal "Hydrologische droogte wordt vaak veroorzaakt door een langdurig gebrek aan regen," zij zei toen, "maar er zijn ook andere oorzaken, bijvoorbeeld een lange periode van vorst, waardoor de neerslag als snee valt en er dus geen grondwateraanvulling plaatsvindt. Een andere, zeer ernstige vorm van droogste wordt veroorzaakt door een combinatie van die twee processen: een gebrek aan regen in de zomer gevolgd door vorst in de winter. Ik heb een classificatie gemaakt van verschillende typen hydrologische droogte, die in stroomgebieden en op wereldschaal te herkennen zijn aan hun specifieke eigenschappen. Vooral in koude klimaten is het effect van temperatuur op het ontstaan van hydrologische droogte groot."

Anne hoopte dat zij met haar onderzoek zou kunnen bijdragen aan de afstemming van het waterbeheer op het meest voorkomende of meest ernstige droogtetype. De komende twee jaar kan zij hier nu in Canada verder aan werken: "Ik wil de processen die spelen in kaart brengen, en combineren met data over klimaat, hydrologie, irrigatie en landbouw. Zo wil ik komen tot een droogtekaart van de wereld."