Nieuws

Rubiconbeurs voor Natalie Theeuwes

Gepubliceerd op
12 juli 2016

Natalie Theeuwes van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit heeft een Rubiconbeurs gekregen voor haar onderzoek naar de invloed van steden op wolkenvorming. Met deze beurs gaat zij gedurende twee jaar aan de universiteit van Reading in Engeland de processen onderzoeken die leiden tot wolkenvorming boven steden.

Meer dan 54 procent van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. In die gebieden vindt interactie plaats tussen de bebouwde omgeving, de bewoners ervan en het weer. Wolken en neerslag beïnvloeden het leven in de stad sterk. “Maar tot op heden is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de processen die van invloed zijn op de wolkenvorming boven stedelijke gebieden,” zegt Natalie Theeuwes. Er zijn gedocumenteerde voorbeelden van situaties waarin stedelijke bebouwing de wolkenvorming bevorderde, maar ook van situaties waarin wolkenvorming juist werd onderdrukt. Mijn onderzoek richt zich dan ook op de factoren die wolkenvorming boven steden beïnvloeden, waarbij ik een antwoord wil vinden op de vraag of daar meer of minder wolkenvorming plaatsvindt.”

In eerste instantie zal Natalie kijken naar het transport van warmte in de stedelijke atmosfeer, daarna naar het transport van vocht en de processen die wolkenvorming veroorzaken, evenals het effect van lokale atmosferische omstandigheden. Op die wijze verwacht zij meer inzicht te krijgen in de interactie tussen stedelijke omstandigheden en wolkenvorming.

Het Rubiconprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bedoeld om veelbelovende, recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekervaring op te doen. Het opdoen van buitenlandervaring wordt gezien als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. In totaal zijn er in deze ronde 22 Rubiconbeurzen toegekend. Er waren 100 aanvragen.