Nieuws

Ruimte, water en bodem hebben alles met elkaar te maken!

Gepubliceerd op
9 juli 2018

Kijken we wel goed naar de bodem? Naar wat er zich onder ons bevindt? En wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast en droogte waar we nu weer zo veel mee te maken gekregen? Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje.

Veel bodemkundige informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze wordt niet alleen gebruikt om allerlei landbouw- en natuurgerelateerde vragen te beantwoorden, maar ook om inrichtingsvraagstukken in stedelijk gebied op te lossen. Een veranderend klimaat met een grotere intensiteit van extreme neerslag en hogere temperaturen, betekent dat er bijvoorbeeld beter moet worden gekeken naar afvoer van regenwater. Het reliƫf en de bodem spelen daarbij een hoofdrol. Een goede doorlatendheid betekent dat er meer mogelijkheden zijn om regenwater te laten infiltreren. En natuurlijk spelen de bestaande bebouwing en bestrating ook een rol. Dit filmpje laat zien hoe de gidsstad Ede met deze problematiek omgaat.