Nieuws

Rutte: 'Met stijve nek wordt tegen Wageningen opgekeken'

Gepubliceerd op
13 maart 2014

Premier Mark Rutte en VVD-Kamerleden Helma Lodders en Bart de Liefde bezochten op 12 maart 2014 Wageningen UR. Een dag later debatteerde ook GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver met Wageningse studenten. Het is duidelijk verkiezingstijd.

Wageningen UR behoort tot wereldtop in Agri&Food

Premier Mark Rutte ging op woensdag 12 maart tweemaal in debat, eerst met studenten en later op een netwerkbijeenkomst met ondernemers. De premier sprak enthousiast over Wageningen UR en de innovatie die er plaatsvindt. Tijdens recente missies naar China en Indonesië werd hem wederom duidelijk dat Wageningen echt tot wereldtop behoort in Agri&Food. Mede dankzij de kennis en innovatie die in Wageningen ontwikkeld wordt is Nederland uitgegroeid tot de tweede voedselexporteur van de wereld, en de premier gaf aan de eerste plek te ambiëren.

De studenten brachten allerlei vragen naar voren uiteenlopend van de kritieke situatie op de Krim tot gedachten over biologische landbouw en de wereldvoedselproblematiek. De premier ging geen vragen uit de weg en gaf bij lokale zaken ook het woord aan Johan Osinga, de lijsttrekker van de VVD in Wageningen.

Netwerkbijeenkomst

Ook bij het debat met de ondernemers gaf de premier zijn visie op de imposante rol van Wageningen UR in de economie van Nederland. Het domein Agri&Food is goed voor 10% banen, 10% van het nationaal inkomen, en 60% van het exportoverschot. Met deze indrukwekkende cijfers onderstreepte de minister-president het belang van Wageningen UR als kennis- en innovatiecentrum.

Makkelijker doorstromen naar hoger onderwijs

Tweede Kamerlid Jesse Klaver richtte zijn pijlen donderdagmiddag 13 maart op het doorstromen naar het hoger onderwijs. Op dit moment wordt volgens hem het zogenoemde stapelen van onderwijs moeilijk gemaakt. Door allerlei toelatingseisen van studies, maar ook niveaus binnen het middelbaar onderwijs, is het voor bijvoorbeeld vmbo’ers lastig om door te stromen naar de havo en vervolgens eventueel het vwo. Hetzelfde geldt voor onderwijsassistenten die de pabo willen gaan doen, een onderwerp dat onlangs nog in het nieuws was. Klaver bekritiseerde het overheidsbeleid dat volgens hem teveel nadruk legt op toetsing en te weinig ruimte biedt voor talentontwikkeling. “Geef ons een paar jaar, dan zijn we van dat beleid af”, sprak Klaver.