Nieuws

SETAC Europe: 2000 wetenschappers bediscussiëren ontwikkelingen milieutoxicologie en milieuchemie

Gepubliceerd op
28 maart 2017

De Organisatie voor Milieutoxicologie en –Chemie (SETAC Europe) trekt 2000 wetenschappers naar Brussel om van 7 tot en met 11 mei het 27e jaarlijkse congres bij te wonen. Deze wetenschappers komen overal vandaan, van Amerika tot Azië en uit 60 landen verspreid over de gehele wereld. Ze zullen er de laatste stand van de wetenschap bespreken. Met meer dan 80 sessies, 1800 presentaties, waaronder 493 platform- en 1291 posterpresentaties, is deze internationale bijeenkomst één van de grootste op dit gebied in Europa. Gertie Arts van Wageningen Environmental Research (Alterra) is ondervoorzitter van de wetenschappelijke organisatiecommissie.

Hier ontmoeten wetenschappers uit de academische wereld, de overheid en bedrijven elkaar. Organisaties zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Society of Exposure Science (ISES) komen naar Brussel waar zij over onderwerpen zullen discussiëren zoals de immuniteit van bacteriën voor antibiotica, hormoonverstoorders in het milieu en duurzame energietechnologie en dit om bij te dragen aan “Milieukwaliteit Door Transdisciplinaire Samenwerking”.

SETAC brengt specialisten bij elkaar rondom wetenschappelijke thema’s en in wetenschappelijke debatten. In debat is er altijd een balans van verschillende belanghebbenden. De resultaten van deze wetenschappelijke discussies vormen de basis voor mileuwetgeving. “Met het congres in Brussel dit jaar zijn we in het hart van Europa waar het milieubeleid wordt gemaakt. Dit is een geweldige kans om een brug te slaan van de wetenschap naar het beleid en om SETAC’s kenmerk ‘Milieukwaliteit door wetenschap’ in de praktijk te brengen”, zegt Bart Bosveld, directeur van SETAC Europe.

Op het congres zullen nieuwe resultaten gepresenteerd en bediscussieerd worden op het gebied van milieu en gezondheid, zoals gewasbeschermingsmiddelen, chemische risicobeoordeling, microplastics, nanotechnologie, verzorgingsproducten en geneesmiddelen, hormoonverstoorders, metalen, grote milieurampen zoals olievervuiling, alternatieven voor testen op dieren, wetenschapscommunicatie en veel meer. Het hoofddoel van het congres is een brug te slaan tussen milieutoxicologie, gezondheid en risicobeoordeling, en om de basis te vormen voor een langdurige samenwerking tussen specialisten in deze vakgebieden.

Autoriteiten op hun vakgebied zullen belangrijke onderwerpen voor het voetlicht brengen: “Van het strand naar je bed: wat kunnen oceanen betekenen voor je gezondheid?”, is de vraag die Lora Fleming van de universiteit van Exeter uit het Verenigd Koninkrijk zal beantwoorden in haar presentatie over het belang van de oceanen van de wereld voor het bewaren en verbeteren van je gezondheid. Zij zal haar keynote houden op 7 mei tijdens de openingsceremonie van het congres. “Oceanen en gezondheid is een nieuwe metadiscipline die de relaties tussen gezondheid van oceanen en menselijke gezondheid en welbevinden onderzoekt”, zegt Fleming.

Geert Dancet, de Directeur van de Europese Chemicals Agency (ECHA) in Finland, zal zich op 8 mei richten op ‘Tien jaren REACH: Resultaten, Wetenschappelijke Uitdagingen en Onderzoeksbehoeften’. “Europa leidt de wereld op het gebied van het vergroten van de veiligheid van chemische stoffen, maar we moeten vechten tegen zelfgenoegzaamheid”, zegt Geert Dancet. “We weten nog steeds te weinig over de effecten van algemeen gebruikte chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu op de lange termijn. En tot ECHA wetenschappelijk robuuste conclusies kan trekken over de veiligheid van stoffen, kunnen de zorgen van consumenten niet weerlegd worden.”

Hoe ver zijn we met de ontwikkeling van een “milieuvoetafdruk voor producten?” Dr. Michele Galatola, Directeur-Generaal van Milieu van de Europese Commissie, zal op 10 mei de laatste ontwikkelingen en de politieke implicaties daarvan presenteren. ”Verscheidene sessies worden gezamenlijk georganiseerd met andere wetenschappelijke organisaties, namelijk EUROTOX, de International Society of Exposure Science en de International Water Association. Daarmee brengen we de relevante expertise bijeen om te begrijpen hoe verontreinigende stoffen zich door het milieu bewegen en er interactie mee hebben om daarmee de gecompliceerde milieuproblemen helpen op te lossen”, zegt Bosveld.

Voor meer informatie over het 27e jaarlijkse congres van de Organisatie voor Milieutoxicologie en –Chemie (SETAC Europe), bezoek de website brussels.setac.org. Om meer te weten te komen over SETAC, ga naar www.setac.org.