Samenwerking Breed4Food en Technologiestichting STW

Nieuws

STW-Breed4Food Partnership voor duurzamere dierfokkerij

Gepubliceerd op
25 september 2014

Technologiestichting STW en het bedrijvenconsortium Breed4Food starten een nieuw ambitieus onderzoeksprogramma dat vele wetenschappelijke disciplines verbindt met de dierfokkerij. Het programma, dat de naam STW-Breed4Food Partnership draagt, moet leiden tot nieuwe inzichten die de duurzaamheid, gezondheid, efficiency en het welzijn van dieren verbeteren.

Samen met het consortium Breed4Food - waarin vier internationaal opererende Nederlandse fokkerijbedrijven en Wageningen UR samenwerken - roept STW wetenschappers op om innovatieve onderzoeksvoorstellen in te dienen waarmee de dierfokkerij nog effectiever gebruik kan maken van ontwikkelingen op het gebied van genomics. Geïnteresseerde wetenschappers kunnen daarover van gedachten wisselen met de Breed4Food-bedrijven tijdens een speciale matchmaking op het jaarcongres van STW. Het jaarcongres vindt plaats op 2 oktober in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Genomische informatie voor effectievere fokkerij

De STW-Breed4Food Partnership is gericht op het effectiever toepassen van genomische informatie om eigenschappen van dieren aanzienlijk beter te kunnen voorspellen. Dat vraagt enerzijds om ontwikkeling van geavanceerde toepassingen op het gebied van statistiek en bio-informatie. Dergelijke toepassingen zijn noodzakelijk om de relatie tussen genetica en eigenschappen te ontrafelen. Anderzijds vraagt het om methoden en kennis die eigenschappen zoals gedrag, voedselefficiency en gevoeligheid voor ziekten meetbaar maken. Samenwerking tussen diverse vakgebieden is cruciaal om dat doel te realiseren.

Minder milieudruk en antibioticagebruik

De dierfokkerij is een zeer kennisintensieve sector. In het verleden legden bedrijven vooral de nadruk op het verhogen van de productiviteit. Het afgelopen decennium is het accent echter steeds meer verschoven naar duurzaamheid, voedselveiligheid en welzijn. Grote onderzoeksinspanningen zijn noodzakelijk om de ecologische voetafdruk te verkleinen, het gebruik van antibiotica terug te dringen en het welzijn van de dieren optimaal te houden.

Onderzoeksvoorstellen indienen

De STW-Breed4Food Partnership is een programmaonderdeel van het financieringsinstrument Partnership. Met Partnership daagt STW onderzoekers uit om met eigen onderzoeksidee├źn vragen en wensen vanuit het bedrijfsleven te lijf te gaan. Aan elk onderzoeksvoorstel dienen minimaal twee verschillende kennisinstellingen deel te nemen. Het budget voor de STW-Breed4Food Partnership bedraagt 3 miljoen euro.

Over Breed4Food

Het consortium Breed4Food bestaat uit de fokbedrijven CRV (rundvee), Cobb Europe (pluimvee), Hendrix Genetics (pluimvee, varkens, vis), en Topigs Norsvin (varkens) en de kennisinstelling Wageningen UR. De fokbedrijven beschikken over hoogstaande fokkerijkennis, hebben honderden werknemers en zijn in tientallen landen actief. Wageningen UR heeft de kennis en faciliteiten om DNA-analyses uit te voeren en de genomics informatie te interpreteren.