Nieuws

Saldo’s varkens inclusief mestafzet ongewijzigd volgens langetermijnverwachting

Gepubliceerd op
3 mei 2018

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Het verwachte saldo minus mestkosten is vastgesteld op € 225 per aanwezige zeug per jaar en € 44 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Met name bij de zeugen is er een stijging van de voerwinst, maar nemen ook de kosten verder toe.

De langetermijnverwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van resultaten uit 2017. De langetermijnverwachtingen zijn € 560 voor de voerwinst en € 335 voor het saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. Voor vleesvarkens is de verwachting € 77 voor de voerwinst en € 66 voor het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Doordat ook de kosten voor mestafzet hoger ingeschat worden, zijn de saldo’s inclusief mestafzet ongewijzigd: € 225 per aanwezige zeug en € 44 per aanwezig vleesvarken. Bedragen zijn exclusief BTW.

Voor de vleesvarkens zijn ook voerwinst en saldo per m2 berekend. De verwachte voerwinst voor opfokzeugen wordt € 163 per gemiddeld aanwezige opfokzeug per jaar.