Nieuws

Samen kennis benutten voor marktgedreven innovatie

Gepubliceerd op
14 februari 2014

Donderdag 23 januari vond de eerste partnershipbijeenkomst van dit jaar plaats. Dit maal op thuisbasis VIC Sterksel. Het was wederom een gezellige drukte met in totaal 50 aanwezigen.

Een aantal van hen hadden elkaar in het nieuwe jaar al eerder getroffen omdat ze deelnemen aan de pilotsessie met BeaconPartners.

VIC 1.jpg

Eind november zijn leden uitgenodigd zich aan te melden voor deze pilotsessie rondom antibioticareductie. Hierbij was slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar die verrassend snel vergeven waren.

Vervolgens zijn er een tweetal sessies geweest met BeaconPartners waaruit 3 concrete ideeën naar voren zijn gekomen:

  • Optistal
  • Tochtvrije stal
  • Voer en water op maat in de peuterspeelzaal voor biggen

Deze ideeën zijn tijdens de Partnershipbijeenkomst gepresenteerd en hebben ook andere bedrijven geënthousiasmeerd om dergelijke sessies te gaan houden. Tijdens de bijeenkomst zijn er dan ook zo’n 40 nieuwe onderwerpen benoemd die zullen leiden tot een aantal nieuwe innovatietrajecten.

VIC 2.jpg

Linda Janssen heeft tijdens de bijeenkomst VarkensNET voorgesteld en een aantal ideeën voorgelegd over hoe het partnership en VarkensNET elkaar kunnen versterken.

VarkensNET is een landelijke netwerkorganisatie in de varkenssector die partijen verbindt, activiteiten regionaal en landelijk organiseert en innovaties initieert en faciliteert. Hiermee kan de wisselwerking tussen varkenshouders en bedrijfslevenpartners worden bevorderd en daarmee bijdragen aan vraaggestuurde innovaties vanuit het partnership.

Op dit moment worden vervolgsessies met BeaconPartners gepland door de bestaande groepjes rondom antibioticareductie. Tevens zijn we druk bezig de nieuwe onderwerpen te clusteren om vervolgens nieuwe groepjes van start te laten gaan.