Nieuws

Samenstelling veevoedergrondstoffen geactualiseerd

Gepubliceerd op
11 april 2016

De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar.

Het Centraal Veevoederbureau (CVB) paste in 2011 voor het laatst de veevoedertabel aan. Nu, vijf jaar later, verschijnt een grondig vernieuwde tabel waar diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs veelvuldig gebruik van maken. De belangrijkste vernieuwingen op een rij:

  1. Geactualiseerde samenstellingen van veevoedergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders. Zowel de chemische samenstelling als de rekenregels om voederwaarden te bepalen zijn vernieuwd. Hierdoor zijn voederwaarden nauwkeuriger te bepalen en kan een rantsoen nauwkeuriger berekend worden. In de aangepaste tabel zijn t.o.v. de vorige tabel een aantal extra grondstoffen opgesplitst in klassen (hoog-laag), waardoor de samenstelling en voederwaarden van een grondstof nog preciezer voorspeld kunnen worden.
  2. Nieuwe netto energie waarden voor groeiende varkens (NE2015). Op basis van onderzoek over meerdere jaren, waaronder in respiratiekamers, is specifiek voor groeiende varkens bekend met welke efficiëntie energie uit verteerbare nutriënten zoals zetmeel, suiker, eiwit, vet en fermenteerbare koolhydraten benut worden voor onderhoud en groei. Deze nieuwe energiewaarden zijn dus gebaseerd op recente proeven. Met dit geactualiseerde netto energie systeem kunnen grondstoffen beter gewaardeerd worden.
  3. Introductie van twee grondstoffen. Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) en tarwegistconcentraten hebben nu ook een voederwaardering gekregen voor varkens en voor herkauwers.
  4. Bijgestelde fosfor verteringscoëfficiënten voor varkens. De voorheen vermelde schijnbare verteringscoëfficiënten voor varkens zijn nu gecorrigeerd voor endogene verliezen van fosfor. De gestandaardiseerde verteringscoëfficiënten geven een beter beeld van de werkelijke fosfor verteerbaarheid.

Daarnaast is de Voederwaardecalculator (een tool voor het berekenen van de voederwaarden) online beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers geanalyseerde samenstellingsgegevens van grondstoffen omrekenen naar de voederwaarde voor verschillende diersoorten.

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit.

De CVB veevoedertabel 2016 en de Voederwaardecalculator zijn vrij toegankelijk via de website www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘VWC en Productbladen 2016’. De CVB veevoedertabel kan als PDF bestand gedownload worden voor alle producten tegelijkertijd en per product.