Nieuws

Samenwerken met NGO's zoals met een bedrijf

Gepubliceerd op
27 februari 2015

In een workshop georganiseerd door het LEI met Keten Duurzaam Varkensvlees, CONO Kaasmakers, onderzoekers van Wageningen UR en het bureau Imagro zijn ervaringen gedeeld over het samenwerken met NGO’s. Tijdens deze workshop werd de tool ‘Partnership Canvas’ geïntroduceerd door het LEI.

Samenwerking met NGO’s

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) en CONO Kaasmakers streven beiden naar een verduurzaming van de keten en proberen dit ook te verwaarden in de markt. Hierdoor werken beide ketens regelmatig samen met verschillende NGO’s. Bijvoorbeeld met stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en de Dierenbescherming. Deze NGO’s staan erom bekend dat zij bewust de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken om van daaruit  duurzaamheidsimpact te realiseren.

De samenwerking tussen de NGO's en het bedrijfsleven krijgt met name vorm in gemeenschappelijke projecten, zoals CONO en Solidaridad rondom duurzame soja en palmpitmeel in mengvoer. Bij KDV maakt een aantal NGO’s ook deel uit van de raad van advies.

Beide ketens werken vanuit twee doelen samen met NGO’s:

  1. via NGO’s wordt zicht verkregen op de relevante en opkomende duurzaamheidsthema’s
  2. een goede verbinding met NGO’s kan helpen bij het creëren van meerwaarde in de markt door het versterken van de geloofwaardig van de inzet op duurzaamheid.

Partnership Canvas

Bij de workshop kwam naar voren dat de samenwerking met een NGO op dezelfde manier benaderd kan worden als een partnership met een bedrijf. Dit kan worden gedaan door je te verplaatsen in de partner: wat zijn hun doelen, wat heb je hen te bieden, hoe ziet hun bedrijfsmodel in elkaar. Het partnership canvas wat door het LEI hierbij geïntroduceerd werd, bleek een mooie tool om hier concreet mee te oefenen.

PartnershipCanvas.png

Als tool bleek het partnership canvas behulpzaam om zicht te krijgen om de mogelijkheden om tot een samenwerking te komen. Deze tool is in de toepassing (uiteraard) niet beperkt tot samenwerking met NGO’s, maar ok bruikbaar voor het in kaart brengen van samenwerking in het algemeen. De opzet is dat het canvas zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit de partner wordt ingevuld. Hierdoor is het partnerschap vanuit beide perspectieven van de partners te bekijken. Door het canvas te spiegelen kan je kijken of er een match is tussen de waarde die je zoekt en de waarde die zelf kunt leveren en de waarde die je partner zoekt en de waarde je beoogde partner bereid is te leveren.

Verduurzamen en verwaarden

De ketens werken in één PPS met Wageningen UR samen onder de kop “Verduurzamen en verwaarden”. Het doel van deze samenwerking is om kennis en ervaringen te delen en nieuwe kennis te ontsluiten en te ontwikkelen om zo in de eigen keten weer stappen te kunnen maken.