Nieuws

Samenwerking bij voorlichting voor kleine boeren in Indonesië

Gepubliceerd op
3 april 2014

In Indonesië wordt momenteel niet genoeg groente verbouwd om iedereen van een evenwichtig dieet met de dagelijks benodigde hoeveelheid nutriënten en vitaminen te voorzien. Wageningse onderzoekers denken dat de productie van groente door kleine boeren in Indonesië kan worden verhoogd met simpele ingrepen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het vegIMPACT programma werken onderzoekers van Wageningen UR samen met onderzoekers uit Indonesië en lokale en Nederlandse bedrijven om kleine boeren te trainen in het duurzaam telen van groenten en het creëren van betere marktkansen voor de kleine boer.

Interventies voor betere en duurzamere teelt liggen klaar

In 2013 is een groep onderzoekers van Wageningen UR, waaronder Flip van Koesveld en Arij Everaarts gestart met het vegIMPACT programma. Everaarts: “In Indonesië is het mogelijk om met bestaande kennis grote stappen te maken in de ontwikkeling van de productie van groenten door eenvoudige interventies, die hier en in Indonesië op de plank liggen, ook echt toe te passen. Zo kan een praktische tool als een spuitschema voor het gebruik van pesticiden bij het telen van een gewas als tomaat al helpen om de hoeveelheid pesticiden te verminderen en daarmee ook de gezondheidsrisico’s voor de boeren te verkleinen.” Van Koesveld: “Gezondheid is een thema waar de boeren in Indonesië niet mee bezig zijn. Vooral de vrouwen worden aan grote hoeveelheden pesticiden blootgesteld. Door aan te geven hoe met minder pesticiden, en dus lagere kosten voor de boer, toch een kwalitatief goede opbrengst kan worden behaald, kunnen we de boeren overtuigen om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.”

Lokale aanpak voor meer kennis in duurzaam telen van groenten

indonesie2.jpg

Om de groenteproductie te verhogen willen de onderzoekers in vier jaar tijd zo’n tienduizend boeren opleiden via lokale trainers. Van Koesveld: “Door lokaal trainers op te leiden, in samenwerking met Nederlandse bedrijven zoals East West Seed Indonesia hopen we dat de lokale kennis over de teelt snel toeneemt en dat deze kennis ook aanwezig blijft als het programma is afgerond.”

Tijdens de trainingen wordt onder andere aandacht besteed aan het gebruik van kunstmest, pesticiden en het jaarrond telen van groenten. Van Koesveld: “Op dit moment wisselen de boeren het telen van groenten af met het verbouwen van natte rijst. Op onze demonstratievelden laten we zien dat het loont om het hele jaar door groenten zoals komkommers, tomaten en aardappelen te verbouwen en dit niet af te wisselen met natte rijst.” De onderzoekers hopen dat er op deze manier wel voldoende betaalbare groenten op de markt komen om de bevolking van een evenwichtig dieet te voorzien. In maart 2014 zijn de eerste trainingssessies voor lokale trainers gestart.

Betere kansen voor Indonesische boeren op de afzetmarkt

Tijdens de trainingen door lokale trainers leren de boeren ook over het beter vermarkten van de producten. Daarnaast worden Product Markt Combinaties voor verschillenden groenten opgezet. Door contacten te leggen tussen boeren en ketenpartners worden de kansen op de afzetmarkt verhoogd en worden de inkomsten voor de boeren verbeterd. Van Koesveld: “Betere kansen op de afzetmarkt en een hogere productie hebben als bijkomend voordeel dat de werkgelegenheid op het platteland toeneemt. Wij hopen dat de resultaten van het vegIMPACT programma er toe zullen bijdragen dat de leegloop van het platteland door toenemende werkloosheid deels wordt tegen gegaan.”

Everaarts: “Wij hanteren voor het vegIMPACT programma een speciale aanpak. Het project verloopt niet alleen via de overheid, maar vooral via de dynamiek van het bedrijfsleven. We hebben voor deze aanpak  gekozen, omdat we zo meer boeren bereiken en sneller resultaten verwachten. Daarnaast zullen de resultaten beter beklijven wanneer ze zijn opgenomen in de dagelijkse praktijk van bedrijven en boeren.”

vegIMPACT programma onder leiding van Wageningen UR

vegIMPACT staat voor 'vegetable production with impact'. Het programma wordt onder leiding van Wageningen UR uitgevoerd en is onderdeel van het “Food Security en Private Sector Development” programma van de Nederlandse ambassade in Jakarta. In dit programma wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de melkproductie, kippenhouderij en visserij in Indonesië te verbeteren. In vegIMPACT wordt samengewerkt met lokale partijen waaronder het Indonesian Vegetable Research Institute (IVEGRI). Ook is er een 'Local Support Office' opgezet in Jakarta. Met Nederlandse bedrijven, waaronder Rijk Zwaan, Bejo Zaden, Enza Zaden en HZPC, wordt samengewerkt om het marktaandeel van hun producten in Indonesië te vergroten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.