Nieuws

Samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving formeel bekrachtigd

Gepubliceerd op
10 april 2018

Op 9 april 2018 hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR) een overeenkomst ondertekend over samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave CBS, PBL, RIVM en WUR. De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties, zoals de Balans van de Leefomgeving en diverse monitoring- en beleidsstudies. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is de reeds bestaande samenwerking tussen de partners nu ook formeel vastgelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om het Compendium voor de Leefomgeving verder in te richten als dé standaardbron voor informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland.

De ondertekening vond plaats op 9 april 2018 te Den Haag. Hans Mommaas namens PBL, Hilbert van Dijk namens CBS, Aukje Hassoldt namens RIVM en Bram de Vos namens WUR hebben de samenwerking met hun handtekening bekrachtigd.