kinderboerderij, Zoetermeer, PPS, glastuinbouw, infotaimment,  regionale tuinders

Nieuws

Samenwerking lokale tuinbouwondernemers met kinderboerderij

Gepubliceerd op
26 september 2014

Speelboerderij Buitenbeest in Zoetermeer is uitgebreid met een modern kascomplex. De nieuwe kas maakt het mogelijk om de ‘infotainment’ (educatie en ontspanning) een glastuinbouwgezicht te geven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft gemeente Zoetermeer geholpen met de keuze van teeltsystemen.

Deze kinderboerderij – met jaarlijks 150.000 bezoekers – is een belangrijke locatie voor ontspanning, buitenschoolse activiteiten en natuureducatie in Zoetermeer. De boerderij heeft naast veel speeltoestellen en natuurlijk veel dieren ook een uitgebreid schooltuinprogramma en nu dus ook een modern kascomplex.

De teeltsystemen vertegenwoordigen de hedendaagse glastuinbouw, maar zijn eenvoudig in het beheer zodat ook vrijwilligers er mee kunnen werken. Elektravon Haket heeft de daadwerkelijke inrichting verzorgt.

Samenwerking rond de kas

Kinderboerderij gecombineerd met glastuinbouw
Kinderboerderij gecombineerd met glastuinbouw

Samen met lokale ondernemers wordt nu gekeken naar verschillende vormen van samenwerking rond deze kas. De gemeente staat open voor publiek-private samenwerking op het hele complex. Er zijn daarom al commerciële activiteiten van horeca en kinderopvang. Met tuinbouwondernemers kan gewerkt worden aan een groeimodel met educatie, lokale verkoop, gezondheid- en ontspanning, een doorlopende ‘Kom in de Kas’ en wellicht een herkenbare positie van regionale tuinders in de stad.