Nieuws

Samenwerking sleutel tot duurzamer regio

Gepubliceerd op
4 maart 2014

Wanneer voedsel uit eigen streek wordt geconsumeerd door consumenten die er wonen of werken, ontstaan voordelen die internationale voedselketens niet hebben. Met dit uitgangspunt heeft een groep studenten van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR gekeken naar de mogelijkheden voor een gebiedseigen voedselnetwerk in de regio Wijk en Wouden.

Uit het onderzoek blijkt dat er al veel kleine initiatieven zijn om voedsel lokaal af te zetten en dat alle in het onderzoek betrokken personen positief staan tegenover het verkorten van voedselketens. De studenten verwachten dat consumenten steeds meer belang gaan hechten aan het kennen van de herkomst van voedsel.

Het onderzoek vond plaats in het kader van Groene Cirkels, de samenwerking tussen multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, die is gericht op een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Om deze doelen te kunnen realiseren richt groene Cirkels zich op de natuurlijke kringlopen rond brouwerij en regio, waaronder die van materiaalstromen, energie en water. Dé voorwaarde om deze kringlopen zoveel mogelijk te kunnen sluiten en daarmee de complete regio te verduurzamen, is samenwerking tussen alle partijen in de regio: consumenten, producenten, publieke en private partijen, kortom alle belanghebbenden. 

De noodzaak tot samenwerking noemen ook de studenten in hun onderzoek naar de regionale voedselketens. Het lijkt erop, dat de afstand tussen consumenten en producten korter wordt naarmate het voedsel dat de consumenten kopen van dichterbij komt. Deskundigen van Wageningen UR spreken in dit verband van ‘sociale netwerken’. Zij verwachten dat steviger sociale netwerken in een regio leiden tot makkelijker sluiten van kringlopen, of dat nu om voedsel, water, materiaalstromen of energie gaat, en dus het verduurzamen van een regio eenvoudiger maakt.

Over Groene Cirkels

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.