Nieuws

Saoedische bewondering voor LEI-pionierswerk

Gepubliceerd op
6 oktober 2014

Na drie jaren van opbouw is het Saoedische centrum voor landbouwinformatie naar buiten getreden om de gemaakte vorderingen te presenteren. LEI-medewerkers hebben de totstandkoming ervan intensief ondersteund. Hoofdrolspelers in de Saoedische landbouwwereld lieten na de presentatie weten bijzonder onder de indruk en trots te zijn. Het overbrengen van Nederlandse LEI-methoden en standaarden om bedrijfs- en marktinformatie te verzamelen en managen, oogsten bewondering in Saoedi-Arabië.

Op 1 oktober 2011 startten de Saoedische projectleider dr. Hussain AlSalman en dr. George Beers van het LEI getweeën aan het avontuur dat de ontwikkeling en implementatie van een Agricultural Information Centre (AIC) voor Saoedi-Arabië heet. Een AIC dat aansluit op prioriteiten van het landbouwbeleid van de Saoedische overheid. Speerpunten van dit landbouwbeleid zijn: de sterk groeiende bevolking voorzien van goed en betrouwbaar voedsel, en het efficiënt omgaan met het schaarse water. Om de effectiviteit en ontwikkeling van het gevoerde landbouwbeleid te monitoren, is een goede en betrouwbare informatievoorziening cruciaal. Doelstelling van het AIC is hierin te voorzien.

Met niets begonnen

Beide pioniers begonnen met nagenoeg niets. De kantoorruimte was net zo bescheiden als de aanwezige informatie-infrastructuur in Saoedi-Arabië. Wat er wel was, waren ideeën en plannen. Met ‘Reliability of information’ als credo moest het AIC zich gaan onderscheiden en richten op de ontwikkeling van drie datasets. Om te beginnen een landbouwtelling (Farm register), die beter inzichtelijk maakt hoeveel boeren er zijn en tot welke agrarische bedrijfstak ze behoren. Ten tweede een bedrijfsinformatienetwerk (Farm Accountancy Data Network), dat inzicht verschaft in de aan- en verkopen van agrarische bedrijven. Ten derde een prijsmonitor (Price Information), die informatie verstrekt over prijzen van agrarische producten.

Uitrollen

De afgelopen jaren zijn er stappen gemaakt. Het AIC heeft een eigen kantoor dat inmiddels plaats biedt aan een kernteam van 25 mensen en 20-25 medewerkers met tijdelijke contracten voor dataverzameling en beheer van de drie datasets. Bijzonder is dat het om allemaal Saoediërs gaat die door het LEI zijn getraind. Hiervoor zijn in de loop van de tijd circa 40 LEI-experts ingeschakeld.

Het Farm Register heeft zich ontwikkeld tot een register van kerngegevens en satellietfoto’s van alle bedrijven in 20 dorpen in de regio Kharj, dat tot de grotere concentratiegebieden van landbouw behoort. Het is ook in deze regio waar het eerste regiokantoor binnenkort opent en waar een compleet Farm Register gemaakt wordt om in de pilotfase voor zo’n 40 bedrijven een informatienetwerk (FADN) te bouwen. Dit zal een stevige uitbreiding betekenen op de huidige 10 bedrijven die het register momenteel bevat en is de volgende stap naar een register met enkele honderden bedrijven. Het ligt in de bedoeling om het Kharj-model uit te rollen naar andere regio’s en uit te groeien naar zo’n 20 regiokantoren met landelijke dekking de komende twee jaar. Dan is ook een landelijk Farm register te realiseren.

De prijsmonitor bevat informatie over de dagprijzen van 40 producten (20 soorten groente en 20 soorten fruit) op 5 groothandelsmarkten over 45 weken. Een database van ongeveer 120.000 waarnemingen is op dit moment het resultaat. Gepland staat om van deze dataverzameling een permanente activiteit te maken onder de naam ‘E-gate price’. De dagelijkse prijsgegevens zullen ook via internet en sms-services verspreid gaan worden.

Complimenten

De recente presentatie van de geboekte vorderingen op de grote landbouwbeurs  ‘Saudi Agriculture - The 33rd International Trade Show for Agriculture, Water & Agro-Industry’ van 7-10 september in Riyad, leverde enthousiaste reacties op van hoofdrolspelers in de Saoedische landbouwwereld. Zo merkte de Saoedische minister van Landbouw,  dr. Fahd Balghunaim, op dat hij de presentatie en werkwijze van het AIC erg ‘Dutch’ vond. Dit is een groot compliment uit de mond van iemand die het LEI en de daar geldende kwaliteitsstandaarden heel goed kent. Een minstens zo mooi compliment kwam van de zijde van de voorzitter van het Agricultural Development Fund, mr. Abdullah Rubayan, die het voorstel heeft gedaan voor een nieuwe naam: Manar. Manar betekent in het Arabisch zoveel als een vuurtoren, een guiding light. Oftewel, een baken om koers op te varen.

Met dergelijke complimenten hebben de pioniers en hun medewerkers weinig verdere aansporing nodig om de toekomstplannen verder vorm te geven. Het LEI is van plan de opgedane kennis en ervaring in het opzetten van het informatiesysteem samen met lokale partijen in nieuwe trajecten te benutten en uit te bouwen.