Nieuws

Schade vogelgriep 10 mln. per week

Gepubliceerd op
26 november 2014

De vogelgriep heeft in de eerste week ongeveer € 10 miljoen gekost. Voor iedere week dat het regioverbod van kracht is en er geen nieuwe kuikens naar de bedrijven mogen, komt daar nog eens € 9 à 10 miljoen bij. Dit blijkt uit een indicatieve berekening van het LEI.

Ontstaan schade vogelgriep

De schade ontstond vooral door de ruimingen en het stilleggen van de slachterijen. Na het regioverbod zijn het vooral de kuikenbroederijen en vermeerderaars die economisch geraakt worden door deze uitbraak. De marktschade is € 3 miljoen per week. Dit is vooral het gevolg van het sluiten van de grenzen voor pluimveeproducten door landen buiten de EU.

Na uitbraak van Hoog Pathogeen Avaire Influenza (HPAI) is pluimvee geruimd op vier verschillende locaties in Nederland: Hekendorp (leghennen), Ter Aar (leghennen), Kamperveen (vleeskuikenouderdieren, eenden en preventief: scharrelvleeskuikens) en Barneveld (preventief: eenden). In totaal gaat het om zes bedrijven met circa 270.000 stuks pluimvee. De uitbraak heeft geleid tot een vervoersverbod van zondag 16 november t/m dinsdag 19 november 18.00 uur; een vervoersverbod van donderdag 20 november t/m 23 november en compartimentering en een verbod op het afleveren van eendagskuikens vanaf zondag 23 november.

Berekening schade vogelgriep


Directe schade 1e week ruimingen en 2 maal landelijk vervoersverbod (standstill ):
Organisatie/apparaat overheid, waarde dieren, destructie etc 4,5 - 5 mln
Leegloop in slachterijen (enkele dagen geen slachtingen) 2,5 - 3,5 mln
Suboptimale ketenplanning 1 - 2 mln
Totaal 8 - 10,5 mln totaal totaal


Schade pluimveesector compartimentering en vervoersverbod voor eendagskuikens
Kuikenbroederijen (geen aflevering eendagskuikens) 3 - 3,5 mln
Vermeerderaars (geen aflevering broedeieren) 3 mln
Vleeskuikenhouders 1 - 1,5 mln
Pakstations (consumptie-eieren) 1 – 1,5 mln
Primaire legsector (broederijen, ouderdieren, legbedrijven) 0,5 – 1 mln
Totaal per week 8,5 – 10,5 mln per week


Marktschade
Geen afzet pluimveeproducten naar derde landen:
Broedeieren, geen afzet naar o.a Rusland, waardevermindering 0,8 – 1,2 mln
Pluimveevlees, afwaarderen waarde pluimveevlees 1,0 – 1,5 mln
Eieren, verlaging eierprijs gehele markt 1,0 mln
Totaal per week 2,8 – 3,7 mln per week