Nieuws

Schadelijkheid van stoffen vaststellen zonder dierproef

Gepubliceerd op
5 november 2015

Onderzoek naar de mogelijke schadelijke effecten van stoffen (zoals nieuwe medicijnen, insecticiden of andere chemicaliën) op het afweersysteem van de mens wordt nu gedaan met dierproeven. In de toekomst kan dit wellicht in vitro zodat er geen dieren meer nodig zijn.

Peter Schmeits promoveert 13 november op dit onderwerp aan Maastricht University. Een groot deel van zijn onderzoek voerde hij uit bij RIKILT Wageningen UR. De titel van zijn proefschrift luidt ‘Evaluation of in vitro immunotoxicity tests using transcriptomics’.

Zonder proefdieren

Schmeits beoordeelde enkele cellijnen of deze geschikt zijn om schadelijke effecten in vitro (zonder gebruik van proefdieren) te meten. Eén van de onderzochte cellijnen, Jurkat genaamd, bleek het meest geschikt.

Snelle test in de toekomst

In eerder onderzoek werden deze cellen blootgesteld aan stoffen waarvan vooraf bekend was dat ze schadelijk zijn voor het afweersysteem en werden de effecten vervolgens met genomische technieken geanalyseerd. Op basis hiervan konden 25 indicatorgenen worden geselecteerd die voorspellen of een stof wel of niet schadelijk is voor het afweersysteem. Met een nieuw experiment is de bruikbaarheid van deze genen nogmaals getest en bevestigd. De set van 25 genen zou doorontwikkeld kunnen worden in een snelle test waarmee het mogelijk is om schadelijkheid van stoffen op het afweersysteem te bepalen zonder gebruik te maken van proefdieren.